Landscape Labs

TAIR RESIDENCE OP HET VOORMALIG MILITAIR TERREIN VAN DE BUITENPLAATS KONINGSWEG IN SCHAARSBERGEN.

Het landschap is een drager van emoties voor gebruikers en bewoners. Hierin functioneren de portable verblijfplaatsen van Landscape Labs als mobiele kenniswerkplaatsen.

‘Geography has always led history by the hand, certainly so where history is written into the landscape’ (Kewith Nurse, A hedge bank history of Welsh history).

 Landscape is the bearer of emotions for users and inhabitants of an area. In which residencies can function as mobile school-library-workshops. 

‘Onder het landschap verstaan we meestal het fysieke landschap, maar er is ook een sociale en innerlijke dimensie in het landschap… het landschap zoals dat bestaat in de sociale realiteit, bestaande uit normen voor het gedrag van mensen met betrekking tot de omgeving… en het landschap zoals dat bestaat in de innerlijke realiteit, het landschap zoals dat beleefd wordt door een individu’ (Jacobs, Maarten H., The production of mindscapes: a comprehensive theory of landscape experience Dissertation).

DIT IS NU (JANTINE WIJNJA), 2019, CO-PRODUCTION WITH LANDSCAPE LABS

‘When We talk about landscape most often we talk about the physical landscape, but landscape has also social and emotional aspects… the landscape as it functions in the social reality, consisting of social values for the behaviour of people in relation to their surrounding…and the landscape, as it exists in the mind, the landscape people experience. Statements about mindscape are valid when they are truthful.’ (Jacobs, Maarten H., The production of mindscapes: a comprehensive theory of landscape experience)