CoTranspose ’23 (and I loved it)

‘It was an overwhelming feminist hospitality and a paradigm shift.’

Zoals ik al eerder vertelde was ik uitgenodigd om deel te nemen aan Co-Transpose ’23 in het Griekse dorpje Dikaia. CoTranspose is een door vrouwen geleid collectief dat inactieve ruimtes inneemt en dan uitnodigingen en uitwisselingen uitvoert vanuit de gemeenschap van Dikaia, de geboorteplaats van de oprichters van Cotranspose, in een gebied dat zwaar wordt getroffen door ontvolking en economische krimp. / As I told before I was invited to take part in Co-Transpose ’23 in the Greek village of Dikaia. CoTranspose is a female led collective that reclaims inactive spaces, invites and exchanges from within the community of Dikaia, the birthplace of the founders of Cotranspose. The area in which Dikaia is situated is heavily impacted by depopulation en de-growth.

Cotranspose vroeg zich in hun introductie aan de kunstenaars af: ‘Kunnen we ons herinneren hoe we moesten co-creëren met radicaal gezamelijke niet-competatieve en ondersteunde methodes?’ / Cotranspose pondered in their introduction to the artists: ‘Can we remember how to co-create with radically anti-competitive and fundamentally supportive methodologies?’

De idealen die CoTranspose vooraf had gedeeld, kwamen duidelijk naar voren en creëerden een prachtige, oprechte ervaring met een grote groep makers uit verschillende delen van de wereld. Gezamenlijk creëerden we verschillende werken en optredens en werkten we samen met bijvoorbeeld de door vrouwen geleide agrotoeristische coöperatie Trigonos n. Evros GAIA. / These ideals shared beforehand by CoTranspose came out and created a wonderful heartfelt experience with a large group of artists from different parts of the world. Collectively we created different works and performances and worked together with for example the women’s agro-tourism cooperative of Trigonos n. Evros GAIA. 

Het was een overweldigende feministische gastvrijheid en een paradigmaverschuiving. Nu weet ik weer hoe ik anders moet werken. We leefden het leven als een opera waarin we allemaal meewerkten en weten wat we als groep bedoelden als we praatten, zongen, kookten en acteerden. / It was an overwhelming feminist hospitality and a paradigm shift. And now I do remember how to work differently. We lived life as an opera in which we all co-operated and know what we meant as a group when we talked, sang, cooked and acted.

Tijdens het publieksprogramma heb ik met enkele gevonden voorwerpen op een voormalige legerbasis ook een klein Lollypop Station voor Dikaia (LSD) ingericht en lolly’s gemaakt voor jong en oud. Als iemand met deze LSD wil doorgaan, wil ik graag helpen met wat aantekeningen en instructies, en ik heb hiervoor ook wat materiaal achtergelaten. / During the public program I also used some found objects in a former army base to create a small Lollypop Station for Dikaia (LSD) and made lollipops for both young and old. If any body wants to continue this LSD I am happy to help out with some notes and instructions and I did leave behind some materials.

CoTranspose ’23 vond plaats van 7 tot en met 28 juli met een speciaal 3-daags publieksprogramma op 21-23 juli in en rond de dorpen Dikaia, Spilaio en Pilla. / CoTranspose ’23 took place from the 7th to 28th of July with a special 3-day public program on the 21-23 of July in and around the villages of Dikaia, Spilaio and Pilla.