Maalplaats / Meal Spot

Een plaats voor de rituelen van het keukenwerk en het opdissen van voorspellingen / A place for the rituals of food preparation and presentations of predictions.

Er is altijd een politiek van plaats en een politiek van tijd. Dus ter plekke en op een bepaalde tijd zijn er situaties die ons meer kunnen vertellen over de samenleving. / There is always a politics of place and a politics of time. So on the spot and at a certain time there are situations that can tell us more about society.

Laten we verder praten door te koken, ons te verplaatsen, te onderzoeken en te zorgen. Dit gaat niet alleen meer over eten en drinken maar over de toekomstige_toekomst cultuur van samenleven en het maken van rituelen om te overleven. Wat wil jij bijdragen? Hoe lang doe je mee? Waar neem je ons mee naar toe? Wat wil je dat we doen? Jou keuken in kaart brengen? / Let’s continue the conversation by cooking, changing locations, exploring and caring. This is no longer about mere eating and drinking but about the future_future culture of living together and making rituals for survival. What do you want to contribute? How long will you be able to stay? Where are you taking us? What do you want us to do? Map your kitchen?

Ik vraag je met liefde welke uren je wilt doorbrengen, hoe en waar en wat je eventueel gaat koken. / I hereby kindly ask you to choose a date that you want to be present, which hours you want to spend, how and where and what you will cook yourself.

Prediction: september 30th 2032 – The end of capitalism as we know it

Er is meer dan voldoende tijd voor een gesprek. En wees niet bang om iets voor te stellen! / There is more than enough time for a conversation. Don’t be shy! Wil je iets bijdragen aan Maalplaats? / Do you want to contribute to Meal Spot? e-mail : henry@landscapelabs.nl