Programma 2018 / Program 2018

Voor de komende tijd staat het volgende op het programma /For the coming year, the following program:
  • 12-26 april, Linda Molenaar is going to do research on birds and feathers (TAIR will be involved), location: coastal area in the Province of Groningen.
  • 19 april, Lezing Henry Alles bij Vrijdag (Groningen),  Onder de titel Gemengd Bedrijf vertelt hij niet alleen over zijn werk en werkwijze, maar ook over zijn referenties en inspiratiebronnen. /April 19, Lecture Henry Alles at Vrijdag (Groningen), in the lecture he will tell about his work and how he works and what inspires him.
  • 1-30 May, the French food artist Florent Poussineau will do a residence in the PAIR (former Sugarfactory terrain)
  • June, final presentation Henry Alles at ArtEZ, at the end of the master of theatre practices.
  • Juli, ‘Een Archeologie van de nieuwste geschiedenis’ (50 jaar Floriades tussen 1972 en 2022.) / July, An Archaeology of the most recent history (50 years of Floriades between 1972 and 2022)
  • Cooperation with Buro Mol – a research into rural Limburg
  • ‘Here we are’, vanuit de PAIR doen we onderzoek naar de mind-, matter- en powerscape van het voormalig suikerunie terrein in Groningen, 2016-2030 / researching the former sugarfactory area and looking for it’s mind-, matter- and powerscape
  • TAIR and Henry J Alles keep being located in Arnhem for the duration of the
   Masters of Theatre Practices (2016-2018) program most of the time.
  • New plans for international projects are in the process of being written.