The Table Is Set in Croatia (got CANCELLED!)

Ging ik weer op reis? Ja! / Was I going to travel again? Yes! Half april vertrok ik in de richting Co-Transpose in Griekenland / Op de heenweg reed ik richting Kroatië om daar te gaan repeteren aan The Table Is Set! Dan een maand heerlijk werken met Co-Transpose in Griekenland om op de terugweg om deze versie van The Table Is Set te gaan spelen op het Cres Fringe Festival in Kroatië! / In April I left for Co-Transpose in Greece. On the way there I drive to Croatia to rehearse The Table Is Set, then spend a wonderful month working with Co-Transpose in Greece and on the way back I play this new The Table Is Set at the Cres Fringe Festival in Croatia!

Dankzij de fantastische praktische hulp van een geweldige Jesse Benne was de bus in orde. Dus eerst richting Kroatië om te kijken wat ik daar ga spelen eind mei op het CRES Fringe Festival. Na die verkenning pik ik iemand op in Zagreb om door te reizen naar Griekenland. Onderweg gaan we eetbare planten verzamelen, ik neem de geluiden om van de omgeving waarin we ze vinden. En dan dus vier fijne weken met Co-Transpose in Noord Griekenland. / Thanks to the fantastic practical help of a great Jesse Benne, the bus was in order. So first to Croatia to see what I will perform there at the end of May at the CRES Fringe Festival. After that exploration I pick up someone in Zagreb to travel to Greece. Along the way we will collect edible plants and I will record the sounds of the environment in which we find them. And then four wonderful weeks with Co-Transpose in residence in Northern Greece.

Wat ik in Kroatië ging doen was nog een beetje onzeker. Het idee was om een lokale versie van The Table Is Set te maken maar de lokale politiek noopt ons om een slag om de arm te houden. Zo makkelijk is het niet om in verkiezingstijd ruimte te scheppen voor een festival waarin inclusie op de voorgrond treedt. Ik zal me gedragen maar ook luisteren naar de teksten van Pussy Riot. / What I was going to do in Croatia was still a bit uncertain. The idea was to make a local version of The Table Is Set, but local politics forces us to take a leap of faith. It is not that easy to create space during election times for a festival in which inclusion comes to the fore. I will behave but also listen to Pussy Riot’s lyrics.

still to perform The Table Is Set more and more often at different locations, but I really can’t do that on my own.

Maar zoals ik het de organisatie van het festival heb medegedeeld: ‘ik wil me niet verschuilen of verantwoorden, mijn pad is een ander pad dat ik blijf volgen dus ga ik weer verder’. Het is intussen wel fijn om beter te worden in het falen. Om te schitteren moet je mislukken. ‘I did it my way’ kwam onderweg nog in me op terwijl ik door de sneeuw reed maar dit was nadat de lampjes van de goden me alles al hadden verklapt. Ik laat het over aan deze gebeurtenissen en de rest is ‘pomalo’! (een Kroatische uitdrukking die aangeeft dat elk proces in stappen verloopt en de reis het eigenlijke doel is.) / But as I told the organization of the festival: ‘I don’t want to hide or justify myself, my path is a different path that I continue follow so I will continue’. In the meantime, it’s nice to get better at failing. To shine you must fail. “I did it my way” came to mind while driving through the snow, but this was after the lights of the gods had already told me everything. I leave it to these events and the rest is ‘pomalo’! (a Croatian expression that indicates that every process takes place in steps and the journey is the actual goal.)