On the road I (2015)

Een reis begint. We gaan op weg. De uitkomst is ongewis. Maar onderweg wordt het vast duidelijker. Dinsdag 2 september 2015 vertrok de TAIR richting Vlieland voor Welcome to the waterbubble op Into the great white open. Daarna volgen er vele locaties.

Elk gevoel van mogelijkheid en gedroomde actie kan direct worden omgezet in daden. En daarvoor moet je ter plekke kunnen zijn. De T.A.I.R. kan hierbij helpen. Een mobiele verblijfplaats met voldoende comfort om aan het werk te kunnen. Om verhalen te verzamelen. Pannenkoeken te bakken. Delen. En meer bezoek krijgen dan je eigenlijk wil. Impact maken. Natuurlijk valt een dergelijke houten caravan op. Dus moet je weten wat je doet? De T.A.I.R is een kunstzeepkist. Je hebt wat te vertellen en toch kom je om te luisteren. Want het echte werk is nu pas begonnen.

A journey starts. We are going on the road. The final destination is not known to us. But along the way things will get clearer. Tuesday the 2nd of september 2015 we travel to the island of Vlieland for Welcome to the waterbubble on the  Into the great white open festival. Many places are visited since. 

Whenever you feel like direct action you can do it now. When you can be there where you want to do it? The T.A.I.R. can be of help as a mobile residence with just enough comfort to keep you going. To collect stories and bake pancakes. Of course you attract people, you are working from a wooden caravan and probably get more visitors then needed. Sharing to make impact. So know what you are doing. The T.A.I.R is an art soapbox. You have a story to share and are there to listen. The real work can start now.

It is certainly not the first trip that Henry J.Alles has undertaken, for example there was Once upon a time in het veen.