Portable Residencies

Landscape labs beschikt over mobiele woon/werkplekken; in de professionele kunsten hebben we het wereldwijd over ‘residencies’. En in 2009 voegde Henry Alles hier dus het idee aan toe om die ‘residencies’ portable te maken. Dat bleek vernieuwend te zijn.

Landscape labs creates living units; in the professional art world they are referred to as residencies. And in 2009 Henry Alles introduced the idea to make a residencie portable. That showed to be a new development.