Change and Place

Recently I successfully completed a Master’s study (2018) with a research called Change and Place. With this research I express my desire to distance myself from what is regulated and to reconsider what is possible, taking into account that in the present time of ecological problems it has become clear that not everything is possible and that changes always take place on the spot. 

Een sleuteltheorie in mijn recente ontwikkelingen is de Gaia-hypothese zoals ontwikkeld door James Lovelock opnieuw onder mijn aandacht gebracht door een reeks lezingen door Bruno Latour (2017). Het verbindt me met mijn eigen achtergrond in de milieukunde. Met andere woorden: misdaad, conflicten en veronderstellingen zijn mondiaal en lokaal, hebben betrekking op individuen en iedereen in een tijdperk met milieuproblemen en transindividuele ontwikkelingen. Dit vraagt om onderzoek en performances.

A key theory in my recent developments is the Gaia hypothesis as developed by Lynn Margulis and James Lovelock brought to my attention again through a series of lectures by Bruno Latour (2017). It reconnects me with my own background in environmental science. In other words crime, conflict and assumptions are global and local, concerning the individual and everybody in an era with environmental problems and transindividual developments. This raises possibilites for both research and performance.