theater / theatre

Locatie-specifiek theater kan politiek zijn, zonder per se spektaculair te zijn, en toch grotesk als een opera.

Site-specific theatre could be political, anti-spectacle, in an operatic grotesque way.

 

 

 

 

 

 

My work has previously been described as a mix of the works by Joseph Beuys and Roald Dahl (Fritz Brantley, East Bay Express, 2005, vol 27), I hope to be able to enrich this with the more contemporary ideas of Erin Manning and Bruno to create science fiction that like all serious fiction, however funny, is a way of trying to describe what is in fact going on, what people actually do and feel, how people relate to everything else in this vast sack, this belly of the universe, this womb of things to be and tomb of things that were, this unending story’ (Ursula Le Guin, The carrier bag of fiction, p.154).

Aangezien ik vaak draagbare residenties gebruik als een hulpmiddel, en mijn werk beschouwd kan worden als site-generiek, reizend en verplaatsbaar, is het mobiele karakter van mijn werk een overbrugging tussen disciplines, sociale verschillen en verschillende landschappen.

As I often use portable residencies as a tool, and my work can be considered as site-generic, roaming and itinerate, the mobile character of my work is an act of bridging between disciplines, social differences and various landscapes.

Ik heb een veilige ruimte nodig om te doen en te zeggen wat ik wil, rekening houdend met wat mogelijk is. / I need a safe space to do and say what I want, taking into consideration ‘the possible’.
Een voorstelling over de geschiedenis als een plaats delict, behandelt gebeurtenissen als artefacten. / A performance about history as a crime scene, deals with events as artefacts.
Ik doe locatie specifiek onderzoek. / I do site-specific research.
Ik streef ernaar om sociaal bewustzijn te bespreken. / Through it I aim to discuss social awareness.
Weten is gemakkelijk, niet weten is veel moeilijker. / Knowing is easy, not-knowing is a lot harder.
Ik erken en herken eigenaarschap en neem verantwoordelijkheid voor het delen van inzichten. / Recognise ownership and take responsibility for sharing insights.
Repeteren! / Rehearse!
Gebruik (het) theater als een hulpmiddel, een hulpbron en een kloof / And use (the) theatre as a tool, a resource and a gap.
It is all part fantasy, part human and part sci-fi!