Henry Alles / Landscape Labs & Stichting Proef me

Stichting Proef me / Foundation Proef me

We hebben een stichting opgericht en die we hebben vernoemd naar een werk van Elles KiersStichting Proef meDe stichting zal zich richten op: ‘het bevorderen van de culturele en/of culinaire verbinding tussen mensen, plaatsen en gebeurtenissen en de wens tot onderzoek en ontwikkeling van culturele en culinaire producties.Als je meer wilt weten neem dan contact op via proefme@landscapelabs.nl

We have initiated a new foundation called Proef me (Taste me), named after one of Elles Kiers her works. The foundation will support cultural and culinary projects. For more info please send a mail to proefme@landscapelabs.nl.

De eerste vraag die we ons als stichting stellen is ‘hoe kook je een groep?’. We denken dit te gaan doen door maaltijd, tijd, voorstelling, plek en mensen aan elkaar te verbinden. En de voorbereiding van een dergelijk project te zien als het voorgerecht. De grotere voorstelling te zien als hoofdgerecht en niet vergeten dat ondanks dat we misschien ons erg voldoen voelen na die tijd er ook nog een nagerecht kan komen.

The first question we as a foundation ask ourselves is ‘how do you cook a group?’ We think we will do this by connecting meal, time, performance, place and people. And the preparation of such a project to see as the appetizer. To see the larger performance as a main course and remember that even though we may feel very satisfied after that time, there may also be a dessert.

De eerste experimenten hebben we achter de rug en leverden veel plezier op / We have completed the first experiments and have had a lot of fun:

Een toespraak van Greta Thunberg verbinden met Tjechov zijn Kersentuin laat nog sterker zien dat verschillende generaties mensen nu toch echt samen moeten zien uit te vogelen hoe om te gaan met ons ‘landgoed’. Iedereen wil immers eten, spelen en liefhebben.

Connecting a speech by Greta Thunberg with Chekhov’s Cherry Garden shows even more strongly that all generations of people together really have to figure out how to deal with our ‘estate’. After all, everyone wants to eat, play and love.

Het meeste plezier hebben we deze zomer toch echt beleeft aan Proefstation en hoe je lolly’s kunt maken van je eigen duim. Dit project stond zo dicht bij het werk van Elles dat het ontroerde en inspireerde tegelijk. Elles haar werk verbind nog steeds.

We really had the most fun this summer with Proefstation and how you can make lollipops using your own thumb and lots of imagination. This project was so close to Elles’ work that it affected and inspired at the same time. Elles’ work still connects.

gratis af te halen lolly’s

Stichting Proef me blijft voorlopig gewoon gebruik maken van deze website van Landscape Labs en is uit dezelfde noodzaak tot maken en delen geboren. / The Proef me Foundation will continue to use this Landscape Labs website for the time being and was born out of the same need to create and share.