Henry Alles / Landscape Labs & Stichting Proef me

Alles gebeurt ergens / Everything happens somewhere

Met het in kaart brengen van een plek spreek je mogelijk ook over het toe-eigenen, koloniseren, verbinden, een relatie aangaan, ongelijkheid ervaren, inzicht geven, bevrijden, gastvrijheid, delen, uitbuiten, benutten, verhalen….. /

Met het in kaart brengen begint ook het hechten, houden van, ervaren en herinneren. En keer op keer blijkt alles gewoon ergens te hebben plaatsgevonden.

With mapping a place you may also speak about appropriation, colonization, connecting, entering into a relationship, experiencing inequality, giving insight, liberating, hospitality, sharing, exploiting, exploiting, narrating, exploiting, exploiting ….

With mapping comes attachine, loving, experiencing and remembering.

“I am trained as an environmental expert (1987-1991) who, maybe in order to escape the then known ecological facts, specialized in making music, art & theatre, often on a specific location. Importantly to add is that I currently like to describe this as ‘working in relation’ instead of ‘working on location’. And ‘with the world’ (Harraway, Staying with the trouble, 2016) and not ‘in the world’ we are living in” (Henry Alles).