Landscape Labs

Met het in kaart brengen van een plek spreek je mogelijk ook over het toe-eigenen, koloniseren, verbinden, een relatie aangaan, ongelijkheid ervaren, inzicht geven, bevrijden, gastvrijheid, delen, uitbuiten, benutten, verhalen….. /

Met het in kaart brengen begint ook het hechten, houden van, ervaren en herinneren. En keer op keer blijkt alles gewoon ergens te hebben plaatsgevonden.

With mapping a place you may also speak about appropriation, colonization, connecting, entering into a relationship, experiencing inequality, giving insight, liberating, hospitality, sharing, exploiting, exploiting, narrating, exploiting, exploiting ….

With mapping comes attachine, loving, experiencing and remembering.

Het landschap is een drager van emoties voor gebruikers en bewoners. Hierin functioneren de portable verblijfplaatsen van Landscape Labs als mobiele kenniswerkplaatsen.

Landscape is the bearer of emotions for users and inhabitants of an area. In which residencies can function as mobile school-library-workshops. 

‘Onder het landschap verstaan we meestal het fysieke landschap, maar er is ook een sociale en innerlijke dimensie in het landschap… het landschap zoals dat bestaat in de sociale realiteit, bestaande uit normen voor het gedrag van mensen met betrekking tot de omgeving… en het landschap zoals dat bestaat in de innerlijke realiteit, het landschap zoals dat beleefd wordt door een individu’ (Jacobs, Maarten H., The production of mindscapes: a comprehensive theory of landscape experience Dissertation).

‘I was attracted to the word mindscape (M.Jacobs, 2006) because it intuitively confirmed my idea that landscape is, above all, an emotional experience. When we talk about a landscape we often talk of that scape that reminds us of. After studying both the suffix scape and it’s many different prefixes, like land, mind, ethno and trauma, I returned to the use of the word landscape for my research, stating that landscape includes the land where we live, what we eat, how we experience where we live, and contains the people we feel part of’. (Henry Alles, 2018)