Lees me en proef me

Hier vind je de downloadbare versies van het boekwerk Lees me / As promised you can download the digital books here: Nederlandstalige complete versie: Proef me_logboek en Lees me_handboek / English summaries: Taste me_logboek and Read me_manual

Ramsey Nasr: “In Rotterdam lieten ze (red: Elles Kiers en Sjef Meijman) twee varkens grootbrengen door buurtbewoners. De beesten kregen namen: Blonde Arie & Slome Japie werden de mascottes van de stadswijk Katendrecht. […] Uiteraard ontstonden er protesten, hoe kun je zoiets doen? […] Geef een dier een naam, verzorg het met liefde en we hebben een geweten.” (De Fundamenten, De Bezige Bij, 2021) / Ramsey Nasr: “In Rotterdam they (ed: Elles Kiers en Sjef Meijman) had two pigs raised by local residents. The animals were given names: Blonde Arie & Slow Japie became the mascots of the Katendrecht district. […] Of course there were protests, how can you do something like that? […] Give an animal a name, care for it with love and we have a conscience.” (De Fundamenten, De Bezige Bij, 2021)

Lees me, dit boekwerk met snijplank, gaat over Elles Kiers (1969), kunstenaar, kok en maker van culinair erfgoed. Zij is in 1994 afgestudeerd aan de Minerva, woonde en werkte haar hele carrière in en vanuit de stad Groningen. Ze werd bovenal geroemd om haar eetbare kunst die ze titels gaf als Proef me en Zoete herinnering. Vanaf 2014 maakte Elles steeds minder werk. Later kreeg ze de diagnose Alzheimer.

Lees me (Read me) is a book that includes a cutting board and is about one of the many special projects Elles Kiers (1969) did as an artist and cook. In 1994 she graduated from the Groninger art academy and worked in and from the city of Groningen most of her career. She became especially celebrated for her edible artworks, which she named with titles like Proef me (Taste me) and Zoete Herinnering (Sweet memory). From 2014 onwards she produced less and less work. Later she was diagnosed with Alzheimer and her career came to a full stop.

Voor meer informatie over de totstandkoming van Lees me vind je hier een goede inleiding op het project, en kun je hier het maakproces volgen.

Er is inmiddels ook een stichting opgericht die we hebben vernoemd naar een werk van Elles Kiers: Stichting Proef me en richt zich op culturele en culinaire projecten. / And we started the new foundation Proef me (Taste me), named after one of Elles her works. The foundation supports cultural and culinary projects.

Lees me, handgemaakt boekwerk. /

Lees me (Read me) is made with licorice wood, rubber mat, old banner, larch, glue, chalk, acrylic paint, ink and a stamp.

Veel van Elles haar werk ging over de menselijke en dierlijke maat van eten. Lees me gaat dan ook over het bijzondere project Varkensjaar dat ze in 2010 begon samen met beeldend agrarier Sjef Meijman. / Many of Elles her work dealt with the scale of human and animal food production. Lees me (Read me) talks about the project Varkensjaar (Pig Year), which she started with her collegae Sjef Meijman.

Zie hier de webpagina’s die Sjef Meijman steeds heeft bijgehouden over de varkensprojecten / In the following links you will find the webpages that Sjef Meijman always kept maintaining about the different pig projects: Varkensjaar (2010), Varkenshuis (2011- 2014)

In 2022 in het kader van hun Nieuw Gronings Schrijftalent richtten we een vitrine in in het Forum Groningen zodat ‘stadjers’ kennis konden maken met Lees me. In 2011 was het project Varkensjaar in Groningen. Over het project is in beeld en boek verslag gedaan door OOG TV (zie hier en hier). In het boek Farming The City kun je er ook over lezen (Francesca Miazzo & Mark Minkjan, Trancity Valiz, 2013)

In 2022 in the context of New Groningen Writers Talent, we designed a presentation for Lees me (Read me) in Forum Groningen. In 2011 Varkenshuis (Pig House) happened in Groningen. OOG TV did several reports on the pig house (see here and here) and the project was well described in the book Farming the City (Francesca Miazzo & Mark Minkjan, Trancity Valiz, 2013).

Detail opname van vitrine in Groninger Forum 2022

Redaktie Lees me/ Editors Read me: Anna Dupon, Erin Stel, Henry Alles en Marike Splinter, Design: Henry Alles