Programma 2017 / Program 2017

Voor het komende jaar staat het volgende op het programma /For the coming year, the following program:
  • ‘Here we are’, vanuit de PAIR doen we onderzoek naar de mind-, matter- en powerscape van het voormalig suikerunie terrein in Groningen, medio 2016 / researching the former sugarfactory area and looking for it’s mind-, matter- and powerscape. hereweare16AprilA
  • Mondriaan Fonds, SIGN (een interdisciplinair nationaal podium voor actuele, experimentele kunst met aandacht voor context) gaan samen met Landscape Labs De Onkruidenier onderbrengen in de PAIR voor een site specific onderzoek, voorjaar 2017 / Local stage for contemporary art brings artist De Onkruidenier to stay in the PAIR for a very site specific project. This is a cooperation between Mondriaan fund, Landscape Labs and SIGN. Gedurende de werkperiode in Groningen zal de Onkruidenier zich richten op het ontwikkelen van een nieuw narratief over de smaak van het Suikerunie terrein. Om het nieuwe verhaal te verdsc03834tellen, creëert de Onkruidenier een smakenpalet die leidt tot het Suikerunie-Menu. Het artistieke onderzoek wordt afgesloten met een publieke expeditie op 27 mei in de vorm van een expeditie en proeverij. In april en mei is de Onkruidenier op het terrein aan de slag en deelt zijn bevindingen via www.facebook.com/tournee2017/ en via www.onkruidenier.nl
  • TAIR and Henry J Alles keep being located in Arnhem for the duration of the Masters of Theatre Practices program most of the time.