DIT IS NU 2019 (2016-2021)

DIT IS NU 2019:

Het vervolg van DIT IS NU van Jantine Wijnja met het thema Hoe groot is jouw wij? Dit is Nu gaat een jaar lang in op het wij-gevoel van de bewoners van Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Eexterveen. En keert de houten

Dit is Nu, boekpresentatie in juni 2017 na prachtige reis in 2016

wagon, de TAIR, terug naar de veenkolonien, want Jantine gaat er mee op pad.The continuation of THIS IS NOW by Jantine Wijnja starts with the theme How Big Is Your We? This is Now deals for a year with the sense of we of the residents of Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal and Eexterveen. And the wooden wagon, the TAIR, returns to the peat colonies, because Jantine is going to use it.

Welke verschillende soorten ‘wij’ zijn er, wie past erin en hoe rekbaar is het? Met iedereen die mee willen doen gaat ze het Wij-gevoel in kaart brengen om mogelijke recepten voor verbinding of zelfs isolatie te maken. … en natuurlijk komt er weer een boek. Hoe groot is jouw wij? is het tweede onderdeel van het meerjarige project Dit is Nu. Hier lees je meer over.

Jantine will ask questions such as: What different types of “we” are there, who fits in and how stretchable is it? With everyone who wants to participate, she will map out the We-feeling to make possible recipes for connection or even isolation. … and of course there will be another book. How big is your we? is the second part of the multi-year project Dit is Nu.

Volgens mij past dit project goed in mijn visie dat ieder project kan voldoen aan drie steekwoorden: school, bibliotheek en werkplaats. Maar met enige nostalgie naar Once upon a time in het veen kun je natuurlijk ook gewoon de wagon komen bekijken zoals ie er nu bij staat. Vanaf komend vrijdag om te beginnen bij Bric & Brac te Annerveenschekanaal.

I think this project fits in well with my vision that every project can meet three key words: school, library and workplace. But with some nostalgia towards Once upon a time in het veen you can also just come and see the wagon as it is. Starting this Friday at Bric & Brac in Annerveenschekanaal.TAIR and Henry J Alles keep being on the road.

Nederland Nu is er! Nederland Nu is vanaf nu bestelbaar via WintertuinEn bij je eigen boekhandel. ISBN: 978-90-79571-49-9 Uitvoering: Paperback met digitale component. Aantal pagina’s: 144.

Prijs: € 17,-

Nederland Nu boek van Jantine Wijnja

Maar het is natuurlijk het allerleukst als je’m komt halen in Groningen.

Wat voor bijeenkomst is typisch Nederland Nu? Wie of wat is onzichtbaar? Wat is de hedendaagse Nederlandse variant op het Wilde Westen? Deze en andere vragen legde Jantine gedurende heel juni 2016 voor aan iedereen die ze tegen kwam. Tijdens een tour van een maand waarin ze met een zelfvoorzienende mobiele woon- en werkplaats, de T.A.I.R, door Nederland reisde. Van visafslag naar AZC via de Meest Gemiddelde gemeente. Met als doel: in kaart brengen hoe Nederland op dit moment aanvoelt voor wie zich hier bevindt. Welke nieuwe gebruiken ontstaan er? Waar verandert de werkelijkheid sneller dan de kaders die we er omheen zetten?

De antwoorden die Jantine kreeg tijdens deze tour bepalen waar ze de komende vijf jaar haar tijd aan ga besteden. Want op basis van de aangedragen locaties, organisaties en ontwikkelingen richt ze de komende jaren een tiental werkperiodes op locatie in. Eén ding is zeker: elke werkperiode mondt uit in een boek, een digitale interventie, en een performance.

Dit is Nu, boekpresentatie in 2017 na prachtige reis in 2016

Dit is Nu en Nederland Nu zijn ontwikkeld in samenwerking met Literair Productiehuis WintertuinLandscape Labs – platform voor onderzoek naar de relatie tussen mens en landschap, en vormgevingsbureau Catalogtree. Project en publicatie worden mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst) en Stichting Stokroos.