TAIR a short story 2015-now

Elk gevoel van mogelijkheid en gedroomde actie kan direct worden omgezet in daden. En daarvoor moet je ter plekke kunnen zijn. De T.A.I.R. kan hierbij helpen. Een mobiele verblijfplaats met voldoende comfort om aan het werk te kunnen. Om verhalen te verzamelen. Pannenkoeken te bakken. Delen. En meer bezoek krijgen dan je eigenlijk wil. Impact maken. Natuurlijk valt een dergelijke houten caravan op. Dus moet je weten wat je doet? De T.A.I.R is een kunstzeepkist. Je hebt wat te vertellen en toch kom je om te luisteren. Want het echte werk is nu pas begonnen.

Whenever you feel like direct action you can do it now. When you can be there where you want to do it? The T.A.I.R. can be of help as a mobile residence with just enough comfort to keep you going. To collect stories and bake pancakes. Of course you attract people, you are working from a wooden caravan and probably get more visitors then needed. Sharing to make impact. So know what you are doing. The T.A.I.R is an art soapbox. You have a story to share and are there to listen. The real work can start now.

TAIR residence at Buitenplaats Koningsweg in Arnhem

De TAIR is een snel inzetbare lichte verblijfplaats van Landscape Labs die snel overal inzetbaar kan zijn voor de eerste verkenning van een gebied, plek, landschap zowel ruraal als urbaan. Met de eigen stroomvoorziening, kookmogelijkheid en verwarming kan er flexibel worden gewerkt en gewoond.

De inzet kan plaatsvinden als zelfstandige eenheid maar ook in samenwerking. Er kan bijvoorbeeld het plan zijn om een kunstenaar of schrijver een tijd te laten verblijven op locatie. De TAIR is direct hier voor in te zetten.

The T.A.I.R. is a quickly available solution for a tiny residence, by Landscape Labs. For a first surveillance of an area, place, location or landscape both rural and urban. With it’s own solar power, cooking facilities and heating one can live and work on location. In most areas there are rules to live by but as soon as you are there things can develop. And different arrangements can be made. Live global and act local.

De TAIR is een magnifiek overblijfsel uit de voorstelling Once Upon a Time in het Veen. Dat project was niet allen een prachtige voorstelling maar bovenal een prachtige onderneming waarbij een kleine industriële trein met wagons over een afstand van 100 kilometer is verplaatst. Met maar honderd meter spoor. Een echte ‘snert’ western was het.

The TAIR is a magnificent left over from the theatre production ‘Once upon a time in het veen’. A project that not only was a beautiful show but above all a great undertaking in which a small locomotive with carriages was transported with the help of only 100 meters of rail and a lot of people. It was a true tinker western.

De verhaallijn van de voorstelling was geënt op het verhaal in de film “ Once Upon a Time in the West” en speelde zich af in de Drents-Groningse veenkoloniën. Er is een parallel te vinden tussen exploitatie van het Wilde Westen en de Veenkoloniën die gaat over koloniseren, in gebruik nemen en verder trekken.

The storyline of the play and the transport by train was based on the story in “ Once Upon a Time in the West” but now situated in the peat colony in the northeastern part of the Netherlands. The story and the exploitation of this peat colony are comparable and are all about colonizing, using and abusing.