De Geraniumopera!

Dominee Perk buiten de perken

#GOING NOMAD, 22 Juli t/m 9 September 2018

in en rond het Glazen Huis, Amstelpark

Curatoren: Holger Nickisch en Alice Smits

 

Zone2Source – Going Nomad Het Glazen Huis, AmstelparkCuratoren: Holger Nickisch en Alice SmitsGoing Nomad onderzoekt diverse aspecten van nomadisch leven en denken. In de 21ste eeuw zwerven steeds meer mensen vrijwillig ofwel gedwongen als gevolg van sociale, politieke, economische en technologische ontwikkelingen de hele wereld over. Dit betekent dat er veel meer aandacht moet komen voor tijdelijke, dynamische, sociale en gemeenschappelijk gevormde architectuur. Going Nomad TalksThuis in de wereld: een bescheiden voorstel voor volledige mobiliteit – Lauren Wagner en Clemens DriessenHet is tijd om de rotzooi van ons alledaagse bestaan achter ons te laten en ons thuis te gaanÊvoelen in de wereld. Welkom in #AirbnbLife! Terwijl ze nieuwe vormen van wonenÊverkennen in onze steeds meer nomadische cultuur, trekken Lauren Wagner en Clemens Driessen onze mobiele levensstijl door tot haar logische eindpunt.Ontwerper Bert Kramer presenteert zijn idee‘n voor een hedendaagse nomadische levensstijl. Hij bespreekt de waarde vanÊtijdelijkheid en hoe zijn denken over tijdelijkheid heeft geleid tot het maken van een aantal ontwerpen voor stedelijke vernieuwing en invulling van specifieke locaties.Jan-Willem van der MaleÊ(architect/Tiny Houses Rotterdam) geeft een overzicht van een recente beweging van alternatieve en mobiele huisvesting: The Tiny Houses.Jesse Jorg is het brein achter WeTheCity, een creatief stadmakers bureau dat de stad toont als gedeeld canvas dat we samen kunnen inkleuren. Op een creatieve manier kijken we naar de ruimtelijke context, de verbinding tussen mensen en de processen achter stedelijke ontwikkeling. Voorbeeldprojecten zijn De Buurtcamping, BankjesCollectief, Lola Lik, De Rainbar en de Rooftop Camping.Met als achtergrond het Amstelpark presenteert beeldend kunstenaar Edwin Zwakman ter afsluiting van GOING NOMAD zijn omvangrijke verzameling van follyÕs, schijnbaar nutteloze gebouwen, die voor het eerst voor de Engelse parkarchitectuur ontworpen waren.Sche

Met kunstenaars: Robbert van der Horst, Danielle van Vree, Henry Alles, Elke Uitentuis en Katarína Gališinová i.s.m. We Are Here, Henriëtte Waal, Inge Meijer, Holger Nickisch, MIR i.s.m. Hannah Vosseberg, Nicola Arthen, de Onkruidenier, VanRoelink

Met Dominee Perk buiten de perken gaat Henry Alles een archeologisch onderzoek1 naar de resten van Floriades, wereldtuinbouwtentoonstellingen, die zijn/worden gehouden in de periode 1972-2022. Met uiteraard de resten van de Floriade van 1972 in het Amstelpark als vertrekpunt. Maar wat zijn die resten dan? Ter inspiratie word tevens gekeken naar de beroemde Sonsbeek tentoonstelling uit 1971 met de titel ‘Buiten de perken’, waarbij de tentoonstelling zich over het gehele land uitspreidde en naar zogenaamde Floralia, een 19de eeuwse vorm van beschaving van het gewone volk door contact met huiskamerplanten te stimuleren, een gebruik dat tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw populair bleef. Een voorname rol in de introductie van de Floralia is gespeeld door Dominee Perk2 uit Amsterdam. En vandaar de titel Dominee Perk buiten de perken.