Werkplaats

Als er bomen gekapt mogen worden voor een voorstelling of een kunstwerk omdat dezelfde bomen gekapt moeten worden voor het scheppen van een leefomgeving voor een salamander die er voorkomt maar door de vele bomen in de verdrukking raakt dan vind ik dat geweldig. (Geerling Kruidhof, Staatbosbeheer, 2010)

When one can cut down trees for an artwork because the cutting down of these trees helps improve the life of a certain salamander that is oppressed by the fast growth of the forest, I really appreciate that. (Geerling Kruidhof, Staatbosbeheer, 2010)

Wittgenstein zei het al, wij maken ons beelden van gebeurtenissen.  Dat is waar we ons mee bezig houden in de werkplaats: het maken van beelden. En wij houden expliciet van beelden die verschillende competenties bij elkaar brengen om een idee te realiseren. Waarbij in het uiteindelijke beeld gedachten en talen met elkaar worden verankert.

Wij houden van het scheppen van beelden die eerst gezien worden maar daarna ook begrepen mogen en kunnen worden. En dat het ter plekke wordt gemaakt. Waarbij niet de vorm de kwaliteit bepaald maar de inhoud dit doet. Het gaat er om een verhaal te vertellen van binnenuit, dat een uitgebreider inzicht geeft op het landschap waarin en waarmee we op dat moment leven. Als er na een project herinneringen achterblijven die gedeeld blijven worden dan veranderd ook die plek. Kunst is onderdeel van de samenleving en draagt bij aan nieuwe gebeurtenissen.

As Wittgenstein already said: we make images after events. And that is what Landscape labs does in the workshop: creating images after events. And we explicitly love images that bring together different competences to create a certain work. Where in the final image thoughts and languages are glued together.

We love the creation of images that can first be perceived but later also can be understood. And are made on location. In which we set content above material quality without neglecting it. It is about how to tell a story from the inside out and give us more insight in the landscape where we are at that moment. And when memories stay behind and stay being shared then the place itself changes. So art is part of society and contributes to new events.