Museum for (Con)temporary Problems

Ik ben bijna een museum begonnen in Griekenland. Het begin is er. De naam? Een museum voor hedendaagse problemen of zoals je in het Grieks kan zeggen: Museío Synchronon Provlimátion/ I have almost started a museum in Greece. The beginning is there. Name? A museum for contemporary problems or as you can say in Greek: Museío Synchronon Provlimátion

De thematiek is misschien wel ‘Ons einde kende geen ontwikkeling, maar alleen vluchtelingen’. Dat is in ieder geval waar we ons tegen verzetten. Met al het eten dat we kunnen maken en alle maaltijden waar we je voor kunnen uitnodigen. / The theme of the museum might be ‘Our end had no development, but only refugees’. At least that is what we are opposing to. With all the food we can make and all the meals we can invite you to.

Dit project is in ontwikkeling en er zullen heus nieuwe problemen op ons pad komen en we zullen ze omarmen en meenemen. / This project is under development and new problems will come our way and we will embrace them and take them on board.