DIT IS NU 2016-2021

IMG_2813Landscape Labs is een platform voor artistiek onderzoek en daarom presenteert Landscape Labs met trots de samenwerking met het project DIT IS NU van Jantine Wijnja. Ook allemaal te volgen op de speciaal hiervoor ontwikkelde website: DITISNU.NL

DIT IS NU: Een tour en een vijfjarenplan 

Wat voor bijeenkomst is typisch Nederland Nu? Wie of wat is onzichtbaar? Wat is de hedendaagse Nederlandse variant op het Wilde Westen?

Deze en andere vragen legt Jantine gedurende heel juni voor aan iedereen die ze tegen komt. Tijdens een tour van een maand waarin ze met een zelfvoorzienende mobiele woon- en werkplaats, de T.A.I.R, door Nederland reis. Van visafslag naar AZC via de Meest Gemiddelde gemeente. Met als doel: in kaart brengen hoe Nederland op dit moment aanvoelt voor wie zich hier bevindt. Welke nieuwe gebruiken ontstaan er? Waar verandert de werkelijkheid sneller dan de kaders die we er omheen zetten? In het bevragen legt Jantine de nadruk op drie elementen: wat wij zien als onzichtbaar maar belangrijk, wat wij zien als invloedrijk, wat wij zien als het hedendaagse Wilde Westen.

De antwoorden die ze krijgt tijdens deze tour bepalen waar ze de komende vijf jaar haar tijd aan ga besteden. Want op basis van de aangedragen locaties, organisaties en ontwikkelingen richt ze de komende jaren een tiental werkperiodes op locatie in. Onder de noemer Dit is Nu. Met als motto:

Zorgvuldig kijken naar het nu is alles wat er nodig is om de vanzelfsprekendheid van je omgeving af te blazen.

Gaat ze in de komende vijf jaar kantoor houden bij de NAM of logeren in de vrouwengevangenis? Dat hangt af van de inzichten die ik ophaal tijdens de tour.

Eén ding is zeker: elke werkperiode mondt uit in een boek, een digitale interventie, en een performance.

Tijdens de tour kun je Dit is Nu en de TAIR volgen via deze nieuwsbrief, de website, en Facebook. Op ‘Dit is Nu. Waar is de TAIR?’ kun je steeds zien waar de TAIR en Jantine zich bevinden.

DIT IS NU, wintertuin festival, juni 2016
DIT IS NU, wintertuin festival, juni 2016

Partners
Partners van Dit is Nu zijn Literair Productiehuis Wintertuin en Landscape Labs, platform voor onderzoek naar de relatie tussen mens en landschap. De publicaties worden gerealiseerd met en vormgegeven door het bureauCatalogtree.

Landscape Labs is a platform for artistic research and therefore we proudly present the cooperation with THIS IS NOW by the Dutch artist Jantine Wijnja

This is Now – a tour and a five-year project…

For all of June Jantine will be touring The Netherlands with the T.A.I.R, a sustainable mobile living-and-working station, in order to find out what life in The Netherlands feels like for those who are here. she’ll visit immigration centres, data centres, and the most mediocre county.

What type of meeting is typical for The Netherlands today? Which new customs are arising? And where does reality change faster than the fences we put up around it?

These and other questions Jantine will pose to everyone she meets. She is mainly looking for three things: what do we see as invisible but important? Which organisations are experienced as having a lot of influence on life? And what do we see as the current Dutch equivalent of the Wild West?

The responses she collect will determine what she will spend my time on in the coming years. Because based on the locations, organisations and developments brought forward she will undertake a series of residencies on location, which will each result in a book, a digital intervention and a performance. Under the header: This is Now. With as a guiding principle: taking a closer look is all that is necessary to remove any self-evidence from the world around us.

tair-locatiesSo will Jantine wind up staying in jail or with the Belastingdienst (the Dutch IRS)? It depends on the information I collect during the tour. One thing is certain: each residency she undertakes as a result of this tour will result in a book, a digital intervention and a performance. Partners of This is Now are Literary Production house Wintertuin and Landscape Labs, platform for artistic research on the relation between persons and their landscape. The publications will be designed by Catalogtree. During the tour I will regularly post updates on facebook and a blog (it’s in the making). Please check again soon for more details.

This is Now is made possible with the kind support of the Dutch Foundation for Literature and the AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst)