EAT Collective at Extrapool, Nijmegen 2024

Eind maart zat ik met het EAT collectief in Extrapool in Nijmegen/ At the end of last month I was with the EAT collective in Extrapool in Nijmegen.

Een gezamelijk project over de eetbaarheid van documentatie, eetbaar papier en gefrituurde kunstwerken / A collective project on the edibility of documention, edible papermaking and frying artworks

Dit waren de woorden die ik deze week vond tussen al de eetbare papieren bewijzen / These were the words I found in between the edible paper documents: ‘Ik waarschuw je / I am warning you – alles wat je eet / everything you eat – is politiek / is political – en wat er met / and what enters – eten ingaat / with food – komt er met woorden / comes out – weer uit / with words’