In the future_future there will be love

In de toekomstige_toekomst zal er liefde zijn is het uitgangspunt voor mijn uitnodiging aan jou om bij mij langs te komen. / In the future_future there will be love is the starting point for my invitation to you to come and visit me.

Is het mogelijk om aan de toekomst te denken of is deze al gearriveerd en moeten we het eigenlijk hebben over een toekomstige toekomst? Zullen we eens lekker gaan eten en erover praten? Of pakken we de naaimachine en maken een groot spandoek? Ik nodig je uit en verheug me op je komst. Een rode draad voor me is de inspiratie die ik haal uit het gesprek met andere (jonge) makers, dus je mag ook gewoon met een vraag komen of een idee waar je wel eens een reflectie op wilt. Ik zie het groeiende belang om veilig en inclusief te werken, en ga daarin graag een connectie met je aan, in mijn ‘werkplaats van de toekomstige toekomst’. Wil je langskomen stuur dan een mail naar henry@landscapelabs.nl dan kunnen we overleggen hoe en wat. / Can you still imagine the future or has it already arrived and should we actually talk about a future future? What about we share a nice dinner and talk about it? Or do we use the sewing machine and make a large banner? I invite you and look forward to your arrival. A common thread for me is the inspiration I get from the conversation with other (young) makers, if you wish you can also just come up with a question or an idea that you would like to reflect on. I see the growing importance to work safe and inclusively, and would like to connect with you in my ‘workshop of the future future’. If you want to come by, send an email to henry@landscapelabs.nl and we can discuss when and how.

De eerste bijeenkomsten waren zeer de moeite waard / The first meetings were beautiful!