Nieuws / news

24 september 2023: Update over de crowdfund voor A Little Odyssey (link to crowdfund):

Dus steun ons met een euro per kilometer via deze link/ Support us with one euro per kilometer via this link, or for international payments you can also use the form at the bottom of this page.

Update: Vorige week is Stichting Proef me een crowdfund gestart en nu lees je hier een eerste update over de resultaten tot nu toe: er is al genoeg binnengekomen om tot aan Leipzig (D) te rijden, er is een gitaar meegegeven voor onderweg en mogelijk mag ik onderweg in Noord Griekenland een aantal weken werken. / Last week, the Proef me Foundation started a crowdfund  and here you are reading a first update about the results so far: enough has been received to drive all the way to Leipzig, a guitar has been given for the road and my way to Argos I may be able to work in Northern Greece for a few weeks.

Dus tot nu toe is er 720 kilometer steun binnengekomen, bijgedragen door 26 verschillende mensen waaronder iemand uit Griekenland. Heel erg bedankt. Intussen werk ik alles uit om straks ook onderweg iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Het vertrek is gepland voor 16 oktober we gaan eerst nog even door met de crowdfund want we zijn er zeker nog niet. Wel deel ik vandaag wat mooie reacties, suggesties en andere gedachten die we ook ontvingen. / 720 kilometers of support has been received so far contributed by 26 different people including someone from Greece. Thank you very much. In the meantime, I am working on everything to keep everyone informed of developments along the way. The departure is planned for October 16, but first we will continue with the crowdfund because we are not leaving yet. Today I will share some nice reactions, suggestions and other thoughts that we also received.

Voor onderweg zoek ik nog echt naar adressen voor verblijf, mooie plekken waar er ook mogelijk ruimte is voor maaltijden en performances. Lekker koken, recepten delen, kostuums passen en lol maken. Er is toch niks aan zonder de echte gebeurtenis ter plekke. / When traveling, I really look for addresses to stay at, beautiful places where there is also room for meals and performances. Possibly cooking and share recipes, trying on costumes and having fun. There’s nothing to it without the real event on the spot.

Op 15 oktober rijdt ik eerst vanuit de Noordoostpolder richting het Drentse Noordlaren waar De Sterrelingen een prachtproject in het bos (https://sterrelingen.nl/projecten/als-we-samen-een-bos-zijn) hebben en ik te gast ben. Daarna door naar Groningen om te eten met het collectief EAT. Maandag 16 oktober rijdt ik dan hopelijk richting het Smalspoormuseum in Erica. Daar is het ooit allemaal begonnen met deze houten wagen die ik nu naar Griekenland ga brengen. Voor onderweg kreeg ik Let’s become Fungal!, geschreven door Yasmine Ostendorff. Heerlijk leesvoer./ On October 15, I will first drive from the Noordoostpolder towards Noordlaren in Drenthe, where De Sterrelingen have a beautiful project in the forest (https://sterrelingen.nl/projecten/als-we-samen-een-bos-zijn) and I am a guest. . Then on to Groningen to eat with the collective EAT. On Monday, October 16, I will hopefully drive to the Narrow Gauge Museum in Erica. That’s where it all started with that wooden wagon that I am bringing to Greece. For the journey I received Let’s become Fungal!, written by Yasmine Ostendorff. Wonderful reading material!

Hoe we het allemaal onder de aandacht blijven brengen de komende tijd? Er komt een  nieuwe pagina op de website en er viel al de suggestie ‘Fungi for the People’. Later daarover meer. Nu eerst terug naar wat nu belangrijk is: steun voor de reis om ons ver voorbij Leipzig te zien te krijgen! / How do we continue to draw attention to it all in the near future? There will be a new page on the website and the title ‘Fungi for the People’ has already been suggested. More about that later. Now back to what is important now: Please, support the journey to see us far beyond Leipzig!

Steun ons met een euro per kilometer via deze link/ Support us with one euro per kilometer via this link, or for international payments you can also use the form at the bottom of this page.

18 september 2023: Vanmiddag om 4 uur starten we de crowdfund voor A Little Odyssey, meer nieuws kun je hier vinden. Steun ons met een euro per kilometer via de link!

27 augustus 2023: ‘It was an overwhelming feminist hospitality and a paradigm shift.’

Zoals ik al eerder vertelde was ik uitgenodigd om deel te nemen aan Co-Transpose ’23 in het Griekse dorpje Dikaia. CoTranspose is een door vrouwen geleid collectief dat inactieve ruimtes inneemt en dan uitnodigingen en uitwisselingen uitvoert vanuit de gemeenschap van Dikaia, de geboorteplaats van de oprichters van Cotranspose, in een gebied dat zwaar wordt getroffen door ontvolking en economische krimp. / As I told before I was invited to take part in Co-Transpose ’23 in the Greek village of Dikaia. CoTranspose is a female led collective that reclaims inactive spaces, invites and exchanges from within the community of Dikaia, the birthplace of the founders of Cotranspose. The area in which Dikaia is situated is heavily impacted by depopulation en de-growth.

CoTranspose ’23 vond plaats van 7 tot en met 28 juli met een speciaal 3-daags publieksprogramma op 21-23 juli in en rond de dorpen Dikaia, Spilaio en Pilla. / CoTranspose ’23 took place from the 7th to 28th of July with a special 3-day public program on the 21-23 of July in and around the villages of Dikaia, Spilaio and Pilla.

See the link for more info

27 juni 2023 / June 27: Er gebeurd een boel! Naast mijn rol als tijdelijke kunst-educator in het speciaal onderwijs  doe ik allerlei leuke dingen die allemaal lekker groeien en vruchtjes afwerpen. Ik ben o.a. gevraagd als bestuurslid voor een heel mooi initiatief uit Noordlaren, Stichting Sterrelingen, waar ik later wel meer over ga vertellen / A lot is happening! In addition to my role as a temporary art educator in special education, I do all kinds of fun things that all grow nicely and bear fruit. Among other things, I was asked to be a board member for a very nice initiative from about which I will tell you more later.

Femke Aernouts

En ik heb intussen zonder er ook maar iets voor te doen Femke Aernouts te logeren gehad in de Tiny Artist In Residence was bij Prins-te-paard in de Noord-Oostpolder! / And in the meantime I had Femke Aernouts stay in the Tiny Artist In Residence at Prins-te-paard in the Noord-Oostpolder!

Afgelopen maand was er dan ook nog eens het vergezichtenfestival in Nijmegen, een festival vol gerechten en verhalen voor jong en oud in en bij het azc in Nijmegen-Oost. Ik hielp mee met adviezen over dramaturgie en hoe de buurt er bij te trekken. Iedereen was echt welkom! / Last June 17 there was the vergezichtenfestival in Nijmegen, a festival full of dishes and stories for young and old in and near the azc in Nijmegen-East. I helped out with some advice on dramaturgy and how to get the neighbourhood involved. Everyone was really welcome!

Werd ik uitgenodigd om lid te worden van een artistiek platform die vooral naar voedsel kijkt, EAT. Oftewel nog vaker picknicken en om te beginnen kocht ik eerst maar eens 50 eieren. / I was invited to join an artistic platform that mainly looks at food; EAT. ‘Welcome to Edible Actions Together (E.A.T.) ! an open platform to connect, take action, explore knowledge share experiences and love towards and in relation to food practices’. In other words; even more picnics and to begin with I bought 50 eggs.

Zelf organiseer ik sinds januari performatieve etentjes waar ik toch wel mijn oude kreet ‘picknicken voor gevorderden’ voor durf te gebruiken. De laatste diners, onder de noemer Maalplaats, duiden duidelijk op een vervolg na de zomer. Maar niet voordat ik terug ben uit Griekenland. Ik doe mee aan Co-Transpose ’23 in het Griekse dorp Dikea en daarna ga ik maar eens wat rondneuzen in collectieve Griekse boomgaarden en anarchistische woonwijken. Om op weg naar huis misschien wel meer dan een paar keukens aan te doen 🙂 Tot ziens! / I myself have been organizing performative dinners since January, for which I truely dare to use my old slogan ‘picnics for advanced’. The last dinners, under the name Maalplaats, clearly indicate a continuation after the summer. But not before I get back from Greece. I’m taking part in Co-Transpose ’23 in the Greek village of Dikea and thereafter I’ll have a look around in collective Greek orchards and anarchist residential areas. And maybe visit more than a few kitchens on the way home 🙂 I will be seeing you!

24 maart 2023: gewoon een aantal foto’s van de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. Je kan jezelf nog steeds uitnodigen voor ‘In the future_future there will be love’ of juist mij en mijn Lollystation laten langskomen. Intussen werk ik verder aan ‘Slow TV’, ‘Fishy Altar’ en de School voor de Vrolijke Apocalyps. Hieronder vind je verder ook een link naar de pracht resultaten van Ardi Bones Delta Blues Plan van Hansko Visser. / Just sharing some pictures of recent events. You can still invite yourself to ‘In the future_future there will be love’ or just let me and my Lollystation come to you. In the meantime I continue working on ‘Slow TV’, ‘Fishy Altar’ and the School for the Happy Apocalypse. Below you will also find a link to the wonderful results of Ardi Bones Delta Blues Plan by Hansko Visser.

Na drie jaar rondreizen kwam de koffer van Ardi Bones Delta Blues Plan weer thuis. De resultaten, in tekst en geluid zijn hier te vinden / After three years of traveling around, the suitcase of Ardi Bones Delta Blues Plan came home. The results, in text and sound, can be found here:

Audio: click HIER/HERE

Tekst (ingekort door de redaktie): click HIER/HERE

19 februari 2023: Een Interessante week voor de boeg met komende vrijdag, 24 februari, een kleine gesproken bijdrage van Stichting Proef me aan de presentatie van Nieuw Gronings Schrijftalent in het FORUM Groningen om 16.00 uur. En zaterdag de 25ste komt LOLLYSTATION naar ARTisBOOK, ook in Groningen, voor een zoete bijdrage aan het Collectieve diner van Co-Transpose. Voor het diner zijn er misschien nog wel plaatsen. Zie hier het opgaveformulier. Zie ook onderstaande informatie!


For 10 days the COllective will gather to explore the topic of reclaiming inactive spaces. They be utilizing the ARTisBOOK foundation, a beautiful heritage building, as our communal space to meet, work together, and share food and ideas. On the 23rd to the 25th of February the residency will end with a 3-day public program to share the outcomes. On the 25th there will be a COllective Dinner and invited others to join in. Lollystation will be there to imagine space in it’s own fantastic way by making very engaged lollypops. Please see this link for diner seats.


When: 25 February 17:00
Where: ARTisBOOK foundation – Westerhavenstraat 14, 9718 AL, Groningen

9 februari 2023: De berichten die ik in december op de sociale media heb geplaatst hebben iets losgeweekt wat goed vast zat. Er is beweging. De maaltijden onder de naam ‘In the future_future there will be lover’ zijn vol inspiratie. En Lollystation is inmiddels gevraagd om elders langs te komen voor een vruchtbare dag vol lolly’s en fantasie. Verder heb ik al heerlijk mogen werken met Uitgeverij Wintertuin en AZC Nijmegen aan een nieuwe aflevering van het Vergezichtenfestival. Het nieuwe jaar is duidelijk begonnen! Nodig jezelf ook maar eens uit dan kunnen we het ergens over hebben. Stuur me maar een mail dan stel ik wel een datum voor. Tot dan! / Last December I share some ideas and news with you on social media and clearly they have unstuck something that was firmly stuck. Diners are happening along the theme of ‘in the future_future there will be love’ and Lollypopstation is asked to deliver its sweets. There is movement and work! The new year clearly has started and meetings are taking place and have proven to bring in some new and hopefully fertile ground. Please do invite yourself at my place by sending a mail to henry@landscapelabs.nl. It’s all pretty exciting.

19 DECEMBER 2022

Lieve lezer / Dear reader,

‘Gewoon’ om even weer contact met je te maken dit bericht, ik introduceer een aantal nieuwe ideeën en vertel over wat ik recent geschonken heb aan een museum. ‘Dat wat ik echt kan’ is op de achtergrond geraakt in het afgelopen jaar, een jaar waarin ik net als vele anderen veel kwetsbaarder bleek. Maar ik kan natuurlijk ’nog steeds’, en liefst ‘ter plekke’ (zie deze leestip van Adrienne Rich), iets moois maken. Maar zonder jou is het niks. / ‘Just’ to reconnect with you I wrote this message and with it I introduce some new ideas and tell about what I recently donated to a museum. In the past year ‘what I really can do’ faded into the background , as I like many others proved to be much more vulnerable. But of course I can ‘still’, and preferably ‘on the spot’ (see this text by Adrienne Rich), create something beautiful. But without you it’s nothing.

Veel leesplezier en geniet van leven! / Have fun reading and enjoy life!

Henry 

Over boeken en andere artefacten /About books and other artifacts:

– Wyth Blodeugerdd / Eight Readers is de titel van een koffer met boeken die ik schonk aan het St Fagan’s National History Museum (Wales). / Wyth Blodeugerdd / Eight Readers is the title for a trunk full off books, which I donated to St Fagan’s National History Museum (Wales).

– Lees me en proef me heet de kleine expositie over de totstandkoming van het boek Lees me, deze expositie is nu beschikbaar om elders te laten zien. / Lees me en proef me is a small presentation about the coming together of the artist book Lees me (Read me), this exhibition is now available to be shown elsewhere.

Over nieuwe initiatieven en plannen voor de toekomst /About new initiatives and plans for the future:

– Stichting Proef me en Landscape Labs enProefstation. /Proef me Foundation and Landscape Labs and Proefstation.

– Ik heb een mobiel keukentje gemaakt om ‘ter plekke’ lolly’s te kunnen maken en het heet Lollystation./ I created a small portable kitchen to make lollipops ‘on the spot’ and it is called Lollystation.

– In de toekomstige_toekomst zal er liefde zijn is het uitgangspunt voor mijn uitnodiging aan jou om bij mij langs te komen. / In the future_future there will be love is the starting point for my invitation to you to come and visit me.

Wyth Blodeugerdd / Eight Readers

Oftewel ik vier de afloop van The Future has a Past met een houten reiskoffer en schenk deze, op hun verzoek, aan het St Fagan’s National History Museum in Wales. De inhoud kwam tot stand toen ik in het museum woonde en onderzoek deed voor de genoemde expositie. Het onderzoek dat ruw werd doorbroken door de pandemie en mijn terugkeer naar huis. Thuisgekomen was mijn eerste klus het binden van deze boekwerken. De uiteindelijke vorm en inhoud van de koffer verwijzen naar de hunkering van het gehele team om het sociale als middenpunt te nemen en ik nodig het museum dan ook hiermee uit buiten en samen te gaan genieten. Meer informatie over de inhoud hier. / With a wooden travel case I celebrate the outcome of The Future has a Past and, at their request, donate it to St Fagan’s National History Museum in Wales. The content came about while I was living in the museum and doing research for the exhibition. The investigation that was shattered by the pandemic and my return home. When I got home, my first job was to bind these books. The final form and content of the suitcase refer to the desire of the entire team to take the social as the center point and I therefore invite the museum to take it outside with others to enjoy it. Learn more about the content here.

Lees me en proef me / Read me and tast me

Omdat het boek Lees me niet echt een uitleenbaar boekwerk voor een bibliotheek is mochten we in het kader van Nieuw Gronings Schrijftalent, een vitrine inrichten in het Forum Groningen zodat lezers toch kennis konden maken met Lees me. Nu, negen maanden later, is de inhoud van Lees me en proef me weer beschikbaar gekomen om elders te laten zien, natuurlijk het liefst in de context van kunst en eten. Het boekwerk Lees me is inmiddels uitverkocht en met trots overhandigde ik no. 200/200 aan de curator die ooit Proef me van Elles heeft georganiseerd in het Tschumi-paviljoen te Groningen. / As the book Lees me is less suitable as a lendable book for a library, we were allowed to set up a showcase in the Forum Groningen as part of New Groningen Writing Talent, so that readers could still get acquainted with Lees me. Now after nine months the content of Lees me en proef me has become available again for showing elsewhere, preferably in the context of art and food, of course. The book itself is now sold out and I proudly handed over no. 200/200 to the curator who once organized Proef me by Elles in the Tschumi pavilion in Groningen.

Stichting Proef meLandscape Labs en Proefstation / Proef me Foundation and Landscape Labs and Proefstation.

Dit jaar heb ik samen met Marike Splinter en Sofia Dupon het initiatief genomen voor de Stichting Proef me. De stichting wil zich richten op culturele en culinaire projecten en in eerste instantie dachten we een groter project te gaan doen maar het bleek verstandiger, in de naweeën van de pandemie, om ons te richten op alleen een voorgerecht. Het voorgerecht bestond eruit dat de mobiele werkplek TAIR van het platform Landscape Labs, werd verbouwd en omgedoopt tot Proefstation om aan de slag te gaan bij o.a. Timmerdorp 2022. Proefstation staat nu bij theatergroep Prins-te-Paard in de Noordoostpolder en is ook altijd beschikbaar voor landschappelijke, culturele en culinaire onderzoeken elders. / Earlier this year Marike Splinter, Sofia Dupon and I started the Proef me Foundation. The foundation wants to focus on cultural and culinary projects. At first we planned to do a larger project but it turned out to be more sensible, in the aftermath of the pandemic, to focus on just an appetizer. The starter consisted of the renovation of the mobile workplace TAIR (the mobile residence of the Landscape Labs platform) into Proefstation and work at Timmerdorp 2022, among others. Proefstation is now located at theater group Prins-te-Paard in the Noordoostpolder and is always available for landscape, cultural and culinary research elsewhere.

Vragen kunnen naar proefme@landscapelabs.nl. / Questions can be sent to proefme@landscapelabs.nl.

Lollystation / lollipop station

Vijfentwintig jaar geleden maakte ik mijn eerste lolly, niet vermoedend dat lolly’s nog veel vaker voorbij zouden komen in allerlei smaken. Het is inmiddels een geschiedenis geworden waarin de samenwerking met kookkunstenaar Elles Kiers een grote rol speelt. Elles goot haar duim duizenden keer af en maakte er eetbare beelden van. Vanuit deze geschiedenis kwam nu Lollystation tot stand en bedacht ik een vervolg voor het sprookje De bron der wijsheid. Een vervolg waarin een kok al haar kennis deelt met anderen en zelf leeg achter blijft en verdwijnt in de oorspronkelijke bron. Ik kom graag langs met Lollystation om dit weer te delen. / Twenty-five years ago I made my first lollipop, not suspecting that lollipops would over the years come by more often in all kinds of flavors. It has become a history in which the collaboration with cooking artist Elles Kiers plays a major role. Elles casted off her thumb thousands of times and turned it into edible images. From this history Lollystation came about and along with it I came up with a sequel for the fairy tale The source of wisdom. A sequel in which a cook shares all her knowledge with others and remains empty herself and disappears in the original source. I’d love to drop by with Lollystation to share this all over again.

In de toekomstige_toekomst zal er liefde zijn / In the future_future there will be love

Is het mogelijk om aan de toekomst te denken of is deze al gearriveerd en moeten we het eigenlijk hebben over een toekomstige toekomst? Zullen we eens lekker gaan eten en erover praten? Of pakken we de naaimachine en maken een groot spandoek? Ik nodig je uit en verheug me op je komst. Een rode draad voor me is de inspiratie die ik haal uit het gesprek met andere (jonge) makers, dus je mag ook gewoon met een vraag komen of een idee waar je wel eens een reflectie op wilt. Ik zie het groeiende belang om veilig en inclusief te werken, en ga daarin graag een connectie met je aan, in mijn ‘werkplaats van de toekomstige toekomst’. Wil je langskomen stuur dan een mail naar henry@landscapelabs.nl dan kunnen we overleggen hoe en wat. / Can you still imagine the future or has it already arrived and should we actually talk about a future future? What about we share a nice dinner and talk about it? Or do we use the sewing machine and make a large banner? I invite you and look forward to your arrival. A common thread for me is the inspiration I get from the conversation with other (young) makers, if you wish you can also just come up with a question or an idea that you would like to reflect on. I see the growing importance to work safe and inclusively, and would like to connect with you in my ‘workshop of the future future’. If you want to come by, send an email to henry@landscapelabs.nl and we can discuss when and how.

ArtEZ No-University, Zwolle

23 SEP. 2022 – 24 SEP. 2022:

NEXT GENERATION – No University Manifestatie 2022

Hoe kan kunst ons dichter bij de natuur brengen? En hoe richten we steden zo in, dat water vrij kan blijven stromen terwijl voeten droog blijven?  Kom erachter tijdens NEXT GENERATION in Zwolle. Twee dagen vol lezingen, experimenten en kunst. MEER INFORMATIE HIER! / How can art bring us closer to nature? And how do we design cities in such a way that water can continue to flow freely while feet remain dry? Find out during NEXT GENERATION in Zwolle. Two days full of lectures, experiments and art. MORE INFORMATION HERE!

Ik ga hier mee bezig met In the future there will be love. Mijn doel is om elkaar te wijzen op de situaties die echt aan de hand zijn. Ik hoop je te zien tijdens NEXT GENERATION./ I’m going to be working on this with In the future there will be love. My goal is to point out to each other situations that are really going on. Hope to see you at NEXT GENERATION.

3 september: locatie 63!

Gevonden bij Prins-te-paard in de Noordoostpolder!! Lange leve de collega locatie theatermakers!! Hoera! / Found at Prins-te-paard in the Noordoostpolder!! Long live the fellow site-specific artists!! Hurrah!

29 augustus 2022: Locatie gezocht! Site wanted!

Onderweg naar een nieuwe bestemming

(Maar een nieuw project suggereren mag natuurlijk ook / But you can of course also suggest a new project)

Ik sta open voor ideeën en suggesties. Na 62 eerdere plekken en prachtige verhalen zoek ik opnieuw een plek voor mijn houten sleephut. Tegenwoordig heet ie trouwens Proefstation maar de afgelopen jaren was het ook de fantastische Tiny Artist In Residence TAIR.

Ik zoek een plek waar ie voor langere tijd mag staan en waar ie “slechts” met een tegenprestatie mag verblijven. Er is geen budget, dit zijn tijden van samenwerking, hand- en spandiensten, ruilhandel of andere fijne oplossingen. Best mogelijk om ‘m in te zetten als logeerplek voor een andere kunstenaar. Of dat ik er soms even mee op pad ga als er zich iets aandient.

22-25 augustus 2022: Proefstation ging aan de slag bij Timmerdorp 2022

Juna zuigt uit haar duim

Op de voormalige vloeivelden van het Suikerunieterrein in Groningen ging Proefstation aan de slag bij het educatie initiatief AOC TERRA tijdens Timmerdorp 2022. We zochten naar de wijsheid en de smaak van de verhalen zoals wij die uit onze eigen duimen kunnen zuigen. We vonden een verhaal dat verwees naar een kok die een spat vet op haar duim kreeg en toen direct haar duim in haar mond stak om de pijn te sussen en merkte dat ze toen alle kennis van de wereld kreeg. Echt waar! Kijk maar hier!

19-21 juli 2022: Proefstation ging aan de slag bij Vlottendorp 2020.

Proefstation op Vlottendorp

In Meerstad bij Groningen en dus plek 61 voor de TAIR, vanaf nu hopelijk ook bekend als Proefstation! Verschillende proefmodellen werden voorbereid en het werd een smakelijk onderzoek. Zie ook de link hier naar Proefstation

4-7 juli 2022: Theatermaken met leerlingen van Stad & Esch in Diever en Roestvrij Theater!

Roestvrij theater was gevraagd hier samen met verschillende theaterdocenten workshops te geven aan de studenten. Ik werd gevraagd een draai te geven aan het verhaal van een zekere Olde Boppe en besloot er hoe dan ook een opera van te maken. Olde Boppe als een dode rijkaard die lag te stinken en rumour te maken in de lokale kerk. De kerk galmde nogal en hoorde we dus het koor steeds vijf keer hetzelfde zingen. Het werd dus een cartooneske opera waarmee in vijf minuten het verhaal uit de doeken werd gedaan door een groep tieners die eigenlijk liever op vakantie wilden zijn en zeker niet wilden zingen. Dit project genereerde aandacht in de lokale pers maar gaf dus ook plek 60 voor de TAIR aka Proefstation.

Proefstation in Diever vlak naast het Shakespeare Theater!

17 juni: Sinds enige weken staat PROEFSTATION aka TAIR (tiny artist in residence) op haar 59ste stek: Huis Orlando in Den Horn.

29 april 2022: Lees me bleek een goede eerste les op de School voor de Vrolijke Apocalyps, en lees twee komt er aan!

Al tijdens Lees me bleken we na te denken over de vraag hoe je dan wel een groep bij elkaar krijgt als een samenleving er alles aan lijkt te doen om dit te voorkomen. En dit zeggen wij niet met alleen boosheid want de vrolijkheid van de school staat ook voor het gegeven dat schoonheid en wreedheid samen bestaan dus ook bij ziekte, ongelukken, rampen en systemische fouten. Het doel is om jezelf en elkaar te onderwijzen over de situaties die echt aan de hand. Spoedig meer hierover.

Screenshot van Proef me installatie met duizenden lollies van Elles Kiers

18 Maart 2022: Op steenworp afstand van https://www.tschumipaviljoen.org/project/proef-me/ is nu gevestigd de Stichting Proef me. De stichting zal zich richten op: ‘het bevorderen van de culturele en/of culinaire verbinding tussen mensen, plaatsen en gebeurtenissen en de wens tot onderzoek en ontwikkeling van culturele en culinaire producties.

25 februari 2022: LEES ME EN PROEF ME!!

Vitrine over LEES ME in Forum Groningen

Omdat Lees me niet echt een uitleenbaar boekwerk voor een bibliotheek is mochten we, in het kader van Nieuw Gronings Schrijftalent, een vitrine inrichten in de bibliotheek van Forum Groningen zodat lezers toch kennis kunnen maken met Lees me. Via een QR-code in de vitrine kun je vanaf 25 februari hier terecht komen waar je meer informatie vindt over Lees me, kunstenaar Elles Kiers en de nieuwe stichting Proef me. Je kunt hier ook het boekwerk downloaden, en dus ook de engelstalige samenvatting. / Lees me (Read me) is not really suited to be a regular loan book. Therefore, in the context of New Groningen Writers Talent, we were given the change to design a presentation for Lees me (Read me) in Forum Groningen. The QR-code in the case guided you to this page were you will find more information about Lees me (Read me), the artist Elles Kiers, Foundation Taste me and you can download the English summary of Lees me (Read me).


Opmerking en foto van Emmie, lezer van no. 120/200 : ‘Ik heb er de eerste dagen alleen maar aan geroken. Geur roept
herinneringen op.’

Januari 2022: – Lees me – de afronding:

Lieve lezers, Lees me was echt niet mogelijk zonder jullie, de Ceda-i-Olgica Foundation en de  Kunstraad. Misschien is het daarom dat we steeds weer een stap voorwaarts vinden in dit project. Nu dus weer. Niet alleen zijn we gevraagd om een recept van Elles bij te dragen aan een prachtig boek, we zijn ook bezig met een stichting op te richten die we vernoemen naar een werk van Elles: Stichting Proef me. Klinkt toch best mooi? Een klein aandenken aan en een mooi eindpunt van een jaar lang onderzoek naar en publicatie van het werk van beeldend en culinair kunstenaar Elles Kiers. De stichting is in naam vernoemd maar zal een veel bredere functie hebben. Als je meer wilt weten neem dan contact op, ook omdat we staan te trappelen om nieuwe zaken aan te pakken.

Intussen is er nog een exemplaar van Lees me geschonken aan een belangrijke aanjager van het hele project, ook een instelling heeft een inzichtexemplaar in bruikleen gekregen, anderen kocht juist een exemplaar voor nog weer andere belangrijke voedsel-connectie van Elles. Daarbij werd vermeld: ‘Wij willen dit exemplaar schenken aan Jacob de Vries, eigenaar van natuurvoedingswinkel De Nieuwe Weg. Hij was de initiator van de tentoonstelling waarbij het varkenshuis neerstreek aan de Oostersingel. Hij vond het project erg interessant. Hij verkoopt de winkel binnenkort en daarom willen wij hem graag een exemplaar cadeau doen’.

Eind november viel het magazine Petrichor 7 op de mat bij de verschillende kunstinstellingen en antiquariaten door het gehele land met daarin een halve pagina over Kook me.

Kook me, dat pracht weekend in oktober waarin we opzoek gingen naar een completer kookboek van Lees me kreeg ook nog een staartje met een publicatie bij uitgeverij Petrichor.

De kunstacademie Minerva, waar Elles gestudeerd heeft, heeft ook een exemplaar van Lees me gekocht. En door al deze laatste stappen hebben een pracht bedrag hebben ingezameld en zoals beloofd is de netto opbrengst van €312,25 overgemaakt naar de Alzheimer stichting.

Vanaf zijn beide boekjes van Lees me beschikbaar als pdf! Klik op de link om te downloaden. Proef me_logboek Lees me_handboek

Hiermee ronden we af, zetten de buikspek op het vuur en romen de melk af. Nog even schudden en dan is er boter. En natuurlijk is er wel wat over Elles zelf te melden: het is duidelijk dat ze het afgelopen jaar genoten heeft van het boek maar ook dat haar wereld steeds kleiner aan het worden is.

Met lieve groeten,Anna Dupon, Erin Stel, Henry Alles en Marike Splinter

De vele handelingen in de keuken

23 November 2021:

Lieve Lezers, de tijd vliegt, het is al weer een maand geleden dat Kook me plaatsvond en het was fantastisch. In dit bericht vind je een terugblik, de engelstalige pdf en ook een oproep om de laatste 19 Lees me boekwerken te verkopen en de opbrengst te schenken aan de Alzheimer stichting.

Kook me was een verrassende bijeenkomst van vooral jonge mensen die niet alleen soms emmers vol eten meebrachten maar ook echt wat wilden weten en dan uiteindelijk gewoon in een pan stonden te roeren, mee-aten en spraken over de toekomst van ons eten. De foto’s hier vertellen er meer over. Het weekend van – Kook me – is later prachtig verwoord door Lola Diaz Cantoni van ARTisBOOK, zie deze link.

Download nu de Engelstalige samenvatting van Lees me

Intussen is er een engelstalige samenvatting verschenen van LEES ME / English summary available of LEES ME (readme): Taste me_logboek and Read me_manual

Nog even weer over Kook me: de recepten van verschillende gerechten uit Lees me kwamen goed uit de verf en ook de toegevoegde buikspek, de poffert, zoete aardappel in koolblad en het bier waren heerlijk. Hannegijs (Lees me no. 39/200) maakte drie dagen lang kaasjes, Karin (Lees me no. 170/200) kwam al voor de opening aan met een hele lading groenten, Henry (Lees me no. 26/200) bakte poffert in de wonderpan en schudde boter in een weckpot, Anne (Lees me no. 142/200) overdonderde ons met vers en ingemaakt fruit terwijl Marike (Lees me no. 3/200) ons vanuit Parijs hielp met het marineren van bonen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Marike on-line vanuit Parijs

Frans (Lees me no. 113/200) hielp ons intussen aan flink wat meer groente bij Tuin in de Stad. De varkens daar vonden het groenteafval en de wei (bijproduct van kaasbereiding) die we meebrachten van de vorige dag ook nog eens heerlijk. Elles (Lees me no. 1/200), die op zondag langs kwam, vond vooral de ingelegde Drentse kievitsboontjes goed. “Die gaan mee” zei ze.

ARTisBOOK (Lees me no. 115/200) was werkelijk de beste thuisbasis die we ons hadden kunnen wensen! Kook me werd daar even echt een Stenensoep evenement.

Anna (Lees me no. 4/200) moest jammergenoeg verstek laten gaan en zat thuis in Antwerpen met een heuse griep maar schreef ons nog wel een brief en stuurde een bijbehorend geluidsbestand. Jullie mogen hier er van meegenieten. De brief zien we in december terug als onze bijdrage aan het magazine Petrichor 7 van de gelijknamige uitgeverij.

En is het incomplete kookboek met Kook me nu completer geworden vraag je je misschien af? We denken dat het antwoord poëtischer is. Wat ons vooral trof is dat het weekend een nieuwe vraag opriep, namelijk: hoe kook je een groep? Dat vraagt om een heel ander inhoudelijk kookboek en toch voelt het ook als een logisch gevolg van het relatie-landschap zoals Sjef en Elles dat in 2010 in gang hebben gezet. Afgelopen week berichte Ramsey Nasr (Lees me no. 146/200) ons nog dat zijn lezerspubliek in ieder geval vind dat Varkenshuis (2011-214, het vervolg van Varkensjaar) bovenal ‘een briljante kunstenaarsactie was’. Wij gaan ons in ieder geval richten op die ene vraag.

Laten we ter afronding ons richten op de decemberdagen: er zijn nog 19 exemplaren van lees me over. Wie vind jij moeten wij absoluut nog een exemplaar schenken? En wie koopt er nog een exemplaar voor een collega, familie of vrienden, zie hier het bestelformulier. De netto opbrengst, beloven we, komt ten goede aan de Alzheimer stichting.

Met lieve groeten, Anna Dupon, Erin Stel, Henry Alles en Marike Splinter

PS Een aantal dagen na Kook me wist Elles ineens weer hoe je Henry moet bellen om te zeggen dat het leven soms saai en stom is en dat het bij Kook me wel leuk was en of ze daar nog weer naar toen kon. Dat kon natuurlijk niet meer. Ze zijn samen de volgende dag maar varkens gaan voeren in Ekehaar; dat was ook een mooie belevenis.

Oktober 2021: we spraken af om in oktober te gaan koken uit Het Incomplete Kookboek, onderdeel van LEES ME, om het zo wat completer te maken. Dus gingen we een weekend lang aan de slag gaan en haddenb dit evenement KOOK ME genoemd. KOOK ME vond plaats op 22, 23 en 24 oktober bij ARTisBOOK (een voormalige bierbergplaats en Lees me no. 115/200) in Groningen en wij samen met hen, Tuin In De Stad (Lees me no. 113/200) en lezers maakten we er iets moois van.

(met hieronder foto’s van Hannegijs Jonker, Marike Splinter, Marinus Augustijn, Henry Alles en Lola Diaz Cantoni)

September 2021: de bezorging van Lees me, liep door want ook de verkoop liep door en sommige reactie willen we jullie niet onthouden:

Friday 27th of August: Today it has been 40 years since the Women For Life on Earth marched against nuclear arms!!! Here you can find some information about how a group of young people studied what happened then to understand what is needed now

Please enjoy the work the team and I did in the autumn of 2019 thru this link here (this page would not have been possible without Glanmorgan Archives, St Fagans National Museum of History and the team of young artists, please see link here for more)

LEES ME, handgemaakt boekwerk, 1/200 tm 26/200 zijn van oud rubber, 27/200 tm 200/200 van nieuw rubber, wel allemaal met oud zoethout

Augustus 2021: Lieve toekomstige lezer, het boekwerk Lees me is klaar. Aanstaande zondag 8 augustus wordt het eerste exemplaar aan Elles Kiers overhandigd in een besloten bijeenkomst.

Een tweede presentatie van Lees me volgt op donderdag 12 augustus bij restaurant De Groene Stoel in Groningen. Vanaf 12 tot 18 uur zit Henry daar dan op het terras met een hele stapel boeken. Journalisten zijn daar natuurlijk ook welkom. Vanaf dan is Lees me beschikbaar voor die prachtige lijst van mensen die het al in de voorverkoop hebben gekocht. En natuurlijk ook voor nieuwe kopers. Er zijn nog zo’n 75 boeken te verkrijgen nu à €30,- per stuk. Voor meer informatie zie hier!

Wil jij Lees me kopen? Klik hier: https://forms.gle/sNPP2G1Sqx1r7HNq8

Ingegeven door ons eigen enthousiasme zijn we bezig met een presentatie van Lees me in oktober 2021 samen met ARTisBOOK: Kook me, een weekend vol eten en verhalen geïnspireerd door Lees me.

20 juni: De laatste aflevering van Bitterzoet TV was een feit. Een pracht aflevering met toneel en eten, met gasten on- en offline en zicht op een opener samenleving. The end of the world as we know it neemt vele betekenissen aan bleek maar weer. Dank voor de bloemen!

Copy of original banner

9th of June: The exhibition THE FUTURE HAS A PAST opens! To explore the future, we first looked to the past and delved into the national collections of Wales. The Future Has a Past reminds us that the future is not untainted. It does not lie outside our reach, nor outside our responsibility. ‘How did we get here, and how do we move forward?’ are questions this exhibition asks us to reflect on. See the website for info and podcast HERE!

5 juni: BITTER TV episode 8!!! With on-line dessert from 22.00 hours onwards!

15 mei 2021: Bitterzoet TV is toe aan zijn zevende aflevering met de titel ‘een rampzalig leven’ – en wordt gesteund door het Snelloket van de Kunstraad en speelt bijna iedere week met eten, Lees me is in ontwikkeling, het ontwerp is bijna af en wordt gesteund door meer dan 100 mensen die op voorhand het boek hebben gekocht, ook de Ceda-i-Olgica Foundation en Kunstraad Groningen steunen het project om dit boek tot stand te brengen. En last-but-not-least is er nieuws uit Wales: THE FUTURE HAS PAST gaat naar alle waarschijnlijkheid open vanaf begin juni en blijft dan 12 maanden te zien!!!

15th of May 2021: Bittersweet TV is running its the seventh episode on the 22nd of May, two more episodes are expected in June and the performances are supported by the local larger cultural institutions. Meanwhile the artbook ‘Read me’ has been pre-ordered over 115 times and therefore finds a comfortable support by over a 100 people together with the Ceda-i-Olgica Foundation and the local Groninger artsfund Kunstraad. Last but not least we can safely announce the exhibition THE FUTURE HAS A PAST will probably be opening in June and will be on show for the next twelve months.

12 april 2021: Lees me, een kunstenaarsboek gebaseerd op een logboek van kunstenaar en kok Elles Kiers, verschijnt deze zomer in een oplage van 250 genummerde handgemaakte exemplaren en een digitale tweetalige versie. En zal bestaan uit ongeveer 120 pagina’s inclusief afbeeldingen, voetnoten, context en snijplankje. Om Lees me te realiseren hebben we jouw hulp nodig. Daar hoef je niets voor te doneren. Je kunt het boek, dat € 22,- gaat kosten alvast kopen voor we het maken, zodat we zeker zijn van voldoende middelen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@landscapelabs.nl.

11th January 2021: Opening THE FUTURE HAS A PAST is postponed and might happen in mid-spring 2021.

31 december: Wie hoort er bij jouw wij? arriveert op plek drie in de non-fictie lijst van het Dagblad van het Noorden: zie link HIER

20 september 2020: Wie hoort er bij jouw >wij<? Boekpresentatie van een heel locatie specifiek boek met een bijzondere verwijzing naar elders want voorin het boek staat duidelijk ‘voor iedereen die vastzit in kampen aan de randen van Europa’. Ik was erbij en keek erna.

Dit is Nu: Jouw ‘wij’ en Corona 

Van juni 2019 tot maart dit jaar was Jantine Wijnja voor haar project Hoe groot is jouw ‘wij’ regelmatig te vinden in de Drentse dorpen Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Eexterveen. Daar bracht zij samen met de bewoners hun ervaring van hun omgeving én hun gevoel van verbinding en afzondering in kaart. Het resulterende boek – over zand en veen, import, roodborstjes, de gemiddelde mens, campingleven, koffie en meer – verschijnt zondag 20 september.

Ondertussen loop Dit is Nu: Corona door en is er een nieuwe vragenlijst online!

Jouw ‘wij’: voorpublicatie en bestelinformatie

Het boek Wie hoort er bij jouw ‘wij’? is vormgegeven en voorzien van extra bijdragen door Catalogtree. Het wordt uitgegeven door Wintertuin | De Nieuwe Oost en is vanaf maandag 21 september te koop in hun webshop.
(en vooruit, ook bij bol.com, maar bestel liever bij de makers).

Nieuwsgierig? Een voorpublicatie is nu al te zien op de Notulen van het Onzichtbare! 

 

DIT IS NU (Jantine Wijnja), Juni 2019, in Annerveenschekanaal

Dus op 20 september om 14:30 is het feest (voor bewoners)! 

De eindpresentatie van ‘Hoe groot is jouw ‘Wij’?’ omvat een boekpresentatie, voordrachten en muziek. De presentatie vindt plaats op het veld tussen Annerveenschekanaal, Eexterveen, Eexterveenschekanaal, Bareveld en Nieuwediep in. We zijn te gast op het land van Harm Jacob en Marga Speelman. Wethouder Co Lambert zal het eerste exemplaar van ‘Wie hoort er bij jouw ‘wij’?’ in ontvangst nemen. Dat boek is opgebouwd uit citaten uit de gesprekken die ik met jullie heb mogen voeren.
De presentatie duurt een uur, is overdekt en verloopt volgens de dan geldende regels van het RIVM.

Zondag 20 september 14:30 – 15:30 in het veld tussen de dorpen in. 
Toegang via Dorpsstraat 13, Eexterveen. 
De toegang tot het veld is links van de boerderij van Harm Jacob en Marga, via de oprit. Er kan achter de boerderij geparkeerd worden.

Laarzen aan en gaan!  De presentatie is in de buitenlucht, maar wel overdekt. Na aankomst op dorpsstraat 13 loop je ca 900 meter door het veld: laarzen aan dus, en neem bij slecht weer vooral een paraplu mee. Er is koffie en thee om ook bij fris weer warm te blijven.

Slecht ter been? Laat weten dat je komt! Dan rijden we je naar de presentatie toe en houden een stoel voor je vrij. Graag uiterlijk 17 september laten weten als je hier gebruik van wilt maken.

Terug met een boek. De aanwezigen ontvangen ter plekke een exemplaar van ‘Wie hoort er bij jouw ‘wij’?’ Kun je er niet bij zijn maar wil je wel graag een boek ontvangen? geef het vóór 17 september door (naam, straat, huisnummer), dan zorgen we dat er een exemplaar bij je terecht komt.

Na 20 september is het boek te koop via https://shop.denieuweoost.nl/ en via bol.com

MAART 2020:

foto: Lise Sennbeck, 2008, Denmark 

Ik vertel je bij deze graag over mijn avonturen van de afgelopen tijd en je met liefde wijzen op de volgende stap in het DIT IS NU project van Jantine Wijnja, een project dat grip probeert te krijgen op NU en waar ik graag bij betrokken blijf. Verder probeer ik je ook wat te zeggen over het maken van kunst in een tijd van veelheid. Maar het meest wil ik gewoon even contact maken, hoi zeggen terwijl ik ook gewoon heel stil wil zijn. Deze brief gaat daarom juist misschien over avonturen, liefde and kunst.
I hereby tell you about my adventures of the past months and with love point out to you a wonderful step in the THIS IS NOW project by Jantine Wijnja, a project that tries to get a grip on NOW, a project I like to stay involved. I will also try to tell you something about making art in a time of multitude. But mostly I just want to make contact, say hi although I want to be very silent at the same time. This letter therefore maybe is about adventures, love and art.

Vorig jaar was ik vooral bezig met inhoudelijk werken aan The Saddest Show on Earth (1972-2022), een concept-project. In een aantekening schreef ik erover: ‘wereldwijd gaan we door de historische gebeurtenis van het betreden van een nieuw tijdperk en deze traumatische gebeurtenis zal ons scheiden van het verleden / en gevoelens van verlies creëren die lokaal merkbaar zullen zijn’ en daar voegde ik aan toe: ‘We komen een tijd binnen waar de natuur geen heilig stuk mooi-igheid meer is maar een moraal vrije omgeving waar we leren dat er gewoon rampen gebeuren zonder mening, er dus zaken verloren gaan, met grote verliezen en geluk maar er zal geen fraaie prachtige natuur meer zijn dat centrale gegeven verdwijnt daarmee uit ons leven’.

Last year I was mainly working on the content of The Saddest Show on Earth (1972-2022), a concept project. In a note I wrote: ‘worldwide we are going through the historical event of entering a new era and this traumatic event will separate us from the past / and create feelings of loss that will be locally noticeable’ and I added : ‘We enter a time where nature is no longer a sacred piece of beauty but a morally free environment where we learn that disasters just happen, without opinion, with great losses and happiness, but there will be no beautiful nature left that central fact disappears from our lives’.

Portfolio for the school for the happy apocalyps

Intussen schreef ik, op zoek naar inkomen, aanvragen en voorstellen met titels als The School for the Happy Apocalyps en een operateske herziening van De Hond, een concert voor 40 honden uit 1997 (On-line research video beschikbaar op verzoek). Na eenentwintig afwijzingen ontving ik een prachtige opdracht voor het St Fagans Museum bij Cardiff en mocht dus vanaf begin oktober in Wales gaan werken aan Change & Place 2050, een te maken tentoonstelling over de toekomst met oude dingen. Heerlijk!

In the meantime, in search of income, I wrote requests and proposals baring titles like The School for the Happy Apocalypse and an operational revision of The Dog, a concert for 40 dogs from 1997 (On-line research video available on request). After twenty-one rejections I received a wonderful assignment for the St Fagans Museum in Cardiff and from the beginning of October 2019 I was allowed to work in Wales on Change & Place 2050, a possible exhibition about the future with old things. Wonderful!

Over Change & Place 2050 (later gewijzigd in THE FUTURE HAS A PAST):

Het project ontwikkelt zich door een reeks workshops op verschillende locaties die verband houden met verschillende geschiedenissen, vaak gepresenteerd als diner of lunch. In elke workshop proberen we de toekomst te modelleren aan de hand van de gepresenteerde ideeën en objecten. We zien dat er een wens is om in de gewenste toekomst het sociale weer centraal te stellen. Het lijkt erop dat zowel het kapitalisme als de bezorgdheid over het milieu onze gedachten verstoren bij het denken over die toekomst. In een van de workshops werd gezegd: “de toekomst is nu en dat mocht niet gebeuren”. ‘

About Change & Place 2050 (later on the title changed into THE FUTURE HAS A PAST):

Is developing through; a series of workshops on different sites connected to different histories, often being presented as a diner or lunch. In general we conclude that there is a desire to bring back the social to the centre of attention in the future desired. It seems both capitalism and environmental concerns disturb our thoughts in how to think about the future. As said in one of the workshops: “the future is now, and that was not supposed to happen”.’

Nu zijn we inmiddels bijna zes maanden verder en ben ik weer terug in Nederland. Het project staat stil en het gevoel van een breuk met het verleden lijkt sterker dan ooit. Met de plotselinge breuk zie ik nog duidelijker de woorden van Erin Manning uit haar The Minor Gesture voor me; ‘This art work is becoming a project that ‘acts as a bridge toward new processes, new pathways’.‘To speak of a “way” is to dwell on the process itself, on its manner of becoming’ (p47).  ‘Art as a “way” is not yet about an object, about a form, or a content. It is still on its way’.

Jake and Valentine

Now we are almost six months further and I am back in the Netherlands. The project is on hold and the sense of a break with the past seems stronger than ever. With this sudden break I see even more clearly the words of Erin Manning from her The Minor Gesture; ‘This art work is becoming a project that “acts as a bridge toward new processes, new pathways”. To speak of a “way” is to dwell on the process itself, on its manner of becoming ‘. ‘Art as a” way “is not yet about an object, about a form, or a content. It is still on its way’.

Ik heb nu in ieder geval even de tijd om de documentatie te maken voor de Levende Bibliotheek die in de tentoonstelling THE FUTURE HAS A PAST gepland staat. Voor de kaft gebruik ik textiel van Laura Ashley, het winst-bedrijf dat probeert geld te krijgen uit COVID-19 fondsen voor hun failissement dat er al maanden, zo niet jaren, aan zat te komen. Duck and Cover** blijft een leuk thema voor kleine en grote rampen.

At least now I have some time to prepare the documentation for the Living Library planned in the THE FUTURE HAS A PAST exhibition . For the cover, I use textiles from Laura Ashley, the for-profit company who is trying to get money from COVID-19 funds for their bankruptcy that was coming for months, if not years. Duck and Cover ** remains a fun theme for small and large disasters.

Duck and cover!! 

Nu over naar Jantine Wijnja voor een bericht over het project DIT IS NU.

(De tekst heb ik volledig overgenomen van Jantine Wijnja, sorry this in Dutch only)

Dit is nu***, Corona editie. De werkelijkheid van straks ontstaat nu om ons heen.
Wat zie jij veranderen? 

Voor iedereen is de werkelijkheid van nu een andere dan die van een paar weken geleden. Soms eng, soms mooi, soms verrassend of juist saai. Soms eenzaam.
We weten niet hoe het verder gaat. Wel dat de wereld ná Corona een andere zal zijn dan die ervoor.
De werkelijkheid van straks ontstaat nu om ons heen.
Wat zie jij veranderen?

Om in kaart te brengen wat wij samen zien, heb ik een korte vragenlijst opgesteld. Je vindt hem hier. Deelname is anoniem. Stuur hem ook gerust door naar anderen. 
De eerste resultaten zet ik rond 27 maart op www.ditisnu.nl, samen nieuwe vragen. Later meedoen is geen probleem, het verzamelen gaat gewoon door.

Heb je deze mail doorgestuurd gekregen en wil je op de hoogte blijven? stuur dan een berichtje met ‘ik meld me aan’ naar info@ditisnu.nl.

Doe je mee?

Dit is Nu in Annerveenschekanaal, foto: Jantine Wijnja

‘If I can’t dance I don’t want to be part of your revolution’****:

In de prachtige samenwerking in het project Change & Place 2050 was ik tegen een mooie inhoudelijke uitdaging aangelopen die kort gezegd ging over de verhouding tussen de politiek van de economie en die van een ecologie.

Om een ​​beter begrip te krijgen van wat zo uitdagend was in het project, tekende ik een tijdlijn met het hele werkproces waarin duidelijk zichtbaar werd dat er een communicatieprobleem ontstond toen de onderzoeksfase was voltooid en we begonnen met het maken van scènes en scenografieën. Iets gaan maken en iets maken wordt sterk beïnvloed door wat mogelijk wordt gemaakt in de samenwerking, met de samen genomen beslissingen en in ons geval de wens om de wereld in te trekken. Maar elke keer dat we aandacht schonken aan dat soort zaken, kwamen er meer formele vragen naar boven, waardoor we niet konden “dansen”. Op de een of andere manier bleef er geen energie over om zich tot de buitenwereld te verhouden. Maar door kunst uit te nodigen als discipline, met een kunstenaar en jongeren erbij, betekent dat in mijn ogen energie overhandigen. Het gaat immers om gelijkheid en gedeeld eigendom van een project. Het ‘If I can’t dance … ‘ statement is vooral een politieke verklaring die eist dat we samenwerken met gelijke kansen, dat vereist dus een herverdeling van energie. Het oude systeem kan niet alle energie vasthouden. De nieuwe betrokkenen hebben energie nodig om het maken van een tentoonstelling opnieuw uit te vinden. Voor mij lijkt dit te spreken over een ​​algemener begrip van duurzaamheid en gastvrijheid; samenwerking betekent herverdelen.

In the wonderful collaboration in the Change & Place 2050 project, I ran into a nice substantive challenge about the relationship between the politics of the economy and that of an ecology.

To get a better understanding of what was so challenging in the project I drew a timeline containing the whole process and it showed some kind of trouble, a difficulty in the communication that started when the research fase was finished and we started creating scenes and scenographies. Going to make something, and making something is strongly influenced by what is made possible in the cooperation with the decisions made together and our specific desire to move into the world. But every time when we gave attention to these things more formal questions arose, it prevented us from “dancing”. Somehow no energy was left over to relate to the outside world. But by inviting art as a discipline, with an artist and young people involved, it means handing over energy. It involves equality and ownership. The ‘if I can’t dance’ statement is above all a political statement that demands to be able to cooperate with equal opportunities, which implies a re-distribution of energy. The old system cannot hold on to all energy. The new people involved need energy to re-invent “making an exhibition”. To me this seems to talk of a more general sense of sustainability and hospitality; cooperation means re-distribution.

Ik denk aan de oprichting van een Do It Yourself Together Theatre Company!

I think of starting a Do It Yourself Together Theatre Company!

Zie je binnenkort, X

See you soon, X

Henry

* https://www.lwbooks.co.uk/new-formations/70/the-production-of-subjectivity-from-transindividuality-to-the-commons

**Duck and Cover (https://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60) staring Bert the Turtle is a 1951 Civil Defense Film Written by Raymond J. Mauer and directed by Anthony Rizzo of Archer Productions and made with the help of schoolchildren from New York City and Astoria, New York, it was shown in schools as the cornerstone of the government’s “duck and cover” public awareness campaign.

***Dit is Nu is een meerjarig multidisciplinair project dat in kaart wil brengen hoe Nederland aanvoelt voor wie zich hier bevindt. Dat doet Dit is Nu door in te zoomen op de ervaring van het alledaagse. Tot een week geleden richtte Dit is Nu zich helemaal op het wij-gevoel van drie Drentse dorpen. Dat gaat straks weer onverminderd verder. Maar nu eerst dit…
**** Emma Goldman (27 June 1869 – 14 May 1940) was a Russian writer, feministanarchistatheist and wrote in ‘Living a life’

Experiments

2019

Oktober 2019: Met een prachtige werktitel, Wales Tomorrow, mag ik, met St. Fagan’s National Museum of History, werken aan een tentoonstelling die gaat openen in juni 2020. Hiervoor heb ik een concept geschreven dat gaat over verandering en plek in het jaar 2050 en waar ik de komende negen maanden aan zal werken. De TAIR is meeverhuisd naar Wales en ik ben blij om te kunnen zeggen dat ik met een pracht team hier aan de slag kan. Voor meer info, klik hier.

October 2019: Cymry Yfory or Wales Tomorrow is the working title for an exhibition to open in June 2020. Alongside this working title I have written a concept on change and place in the year 2050 that we will develop in the next 9 months as the key concept to this exhibtion. I am happy to share with you that I am the invited artist to do all of this together with a wonderful team set up by St. Fagan’s National Museum of History. For more info, click here.

Entering Wales (pic: Craig Titchener)

Mei 2019: Lieve lezer, (English translations in pink)

Er is zoveel te vertellen en er moet nog veel meer verteld worden. Waar te beginnen? De afgelopen maand was ik in Athene waar ik samen met Katie Ward en een paar andere prachtige makers een werkverblijf deed die we zelf hadden veroorzaakt. Ja, gewoon afgestudeerde theatermakers on the road die lekker hun ding doen. Met dank aan Aparamillon, Duncen Dance Center en prachtmensen als Marieke Splinter. Ik werkte vooral aan mijn The Saddest Show on Earth. Maar niet getreurd hoor er is alleen goed nieuws. Toch? Of toch niet en stond ik 22 mei om 5.50 AM naast mijn bed na een aardbeving? Wil iemand mij iets vertellen? Jij misschien?

There is so much to tell and much more needs to be told. Where to start? Last month I was in Athens, where Katie Ward and I and a few other wonderful people did a working residence that we had caused ourselves. Yes, just graduated theater makers on the road who enjoy doing their thing. Thanks to Aparamillon, Duncen Dance Center and wonderful people like Marieke Splinter. I mainly worked on my The Saddest Show on Earth. But don’t worry there is only good news. Yet? Or not, and was I standing by my bed on May 22 at 5.50 AM after an earthquake? Does anyone want to tell me something? Maybe you?

Wat gaat er binnenkort nog gebeuren? Komende vrijdag 7 juni is er een grote bijeenkomst van Jongeren in Appingedam en ik help door een workshop te geven met de naam DO IT YOURSELF TOGETHER (ja, lekker samen zelf doen! Ja, alsof ik ineens iets anders zou gaan doen?). Zie de JOT website.

What is going to happen soon? This Friday, June 7, there is a large gathering of young people in Appingedam and I help by giving a workshop called DO IT YOURSELF TOGETHER (yes, do it together yourself! As if I would suddenly do something else?). See the JOT website.

Af en toe grijp ik in deze nieuwsbrief ook even terug op wat al gebeurt is. De afgelopen maanden was er twee keer een rommelmarkt met extra’s in Egberts Lent, die mooie historische boerderij in Nieuw Annerveen, waar ik een mooi klein werkplaatsje heb. We werkten o.a. samen met Commonfare die er na die tijd weer mooie filmpjes van maakte. Natuurlijk waren er oude bekenden dus dan zie je ineens Hannegijs Jonker in een filmpje. Wie? Hannegijs Jonker, net afgestudeerd theaterdocent en de laatste bewoner van de PAIR. In het najaar van 2018 woonde Hannegijs in de PAIR en werkte vanuit daar aan haar studie en werk. Kijk maar eens op haar blog .

Occasionally in this newsletter I also look back on what already happened. In recent months there has been a flea market with extras twice in Egberts Lent, that beautiful historic farm in Nieuw Annerveen, where I have a nice little workshop. We worked together with Commonfare, among others, who made beautiful videos of it again after that time. Of course there were old acquaintances so now you can see Hannegijs Jonker in a Commonfare interview. Who? Hannegijs Jonker, recently graduated theater teacher and the last resident of the PAIR. In the fall of 2018, Hannegijs lived in the PAIR and worked on her studies and work from there. Take a look at her blog.

Dit is Nu, boekpresentatie in juni 2017 na prachtige reis in 2016

En weer naar het nu! Deze week begint het vervolg van DIT IS NU van Jantine Wijnja met het thema Hoe groot is jouw wij? Dit is Nu gaat een jaar lang in op het wij-gevoel van de bewoners van Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal en Eexterveen. En keert de houten wagon, de TAIR, terug naar de veenkolonien, want Jantine gaat er mee op pad. Wie had dat gedacht? Ja, Jantine stelt vragen als: Welke verschillende soorten ‘wij’ zijn er, wie past erin en hoe rekbaar is het? Met iedereen die mee willen doen gaat ze het Wij-gevoel in kaart brengen om mogelijke recepten voor verbinding of zelfs isolatie te maken. … en natuurlijk komt er weer een boek. Hoe groot is jouw wij? is het tweede onderdeel van het meerjarige project Dit is Nu. Hier lees je meer over. Volgens mij past dit project goed in mijn visie dat ieder project kan voldoen aan drie steekwoorden: school, bibliotheek en werkplaats. Maar met enige nostalgie naar Once upon a time in het veen kun je natuurlijk ook gewoon de wagon komen bekijken zoals ie er nu bij staat. Vanaf komend vrijdag om te beginnen bij Bric & Brac te Annerveenschekanaal.

And back to the now! This week the continuation of THIS IS NOW by Jantine Wijnja starts with the theme How Big Is Your We? This is Now deals for a year with the sense of we of the residents of Annerveenschekanaal, Eexterveenschekanaal and Eexterveen. And the wooden wagon, the TAIR, returns to the peat colonies, because Jantine is going to use it. Jantine will ask questions such as: What different types of “we” are there, who fits in and how stretchable is it? With everyone who wants to participate, she will map out the We-feeling to make possible recipes for connection or even isolation. … and of course there will be another book. How big is your we? is the second part of the multi-year project Dit is Nu. I think this project fits in well with my vision that every project can meet three key words: school, library and workplace. But with some nostalgia towards Once upon a time in het veen you can also just come and see the wagon as it is. Starting this Friday at Bric & Brac in Annerveenschekanaal.

Dan nu een woord van afscheid. Beste mensen, dank jullie voor de door jullie getoonde interesse in de PAIR vanaf 2009. Wat een prachtige reis was het. Van Allardsoog via oa. Scheveningen en Coevorden naar de Dollard en Smalle Ee om uiteindelijk te landen in Groningen. En daar houdt het op. Na veel mitsen en maren ben ik op zoek gegaan naar gegadigden die de PAIR zouden willen overnemen, het liefst in zijn huidige vorm, als artistieke werkplek. En ik geloof dat het gelukt is. Marscha en Laurens gaan er mee aan de slag en we horen vast wat er gaat gebeuren. Ik ga in ieder geval weer on the road en als je kijkt naar wat ik heb gedaan in de afgelopen jaren dan maak ik meestal tafels, bouw ik huizen en maak ik reisjes. Theatrale verhalen met de wereld, met elkaar en met mij erbij.

Now a word of farewell. Dear people, thank you for your interest in the PAIR from 2009. What a wonderful trip it was. Van Allardsoog via. Scheveningen and Coevorden to the Dollard and Smalle Ee to eventually land in Groningen. And there it ends. After many hassles, I started looking for candidates who would like to take over the PAIR, preferably in its current form, as an artistic workplace. And I believe it worked. Marscha and Laurens are going to work with it and we will hear what will happen. In any case, I go back on the road and if you look at what I have done in recent years, I usually make tables, build houses and make trips. Theatrical stories with the world, with each other and with me present.

Intussen blijf ik dus zoals gezegd lekker onderweg waarmee de landschaps bibliotheek ook altijd langzaam blijft doorgroeien. Recentelijk kreeg ik van Martina dal Brollo het prachtige boek Walkscapes.

Zie je binnenkort, X

In the meantime, I keep on the road, so the landscape library always keeps growing. Recently I got the beautiful book Walkscapes from Martina dal Brollo.  See you soon, X Henry

Ps 23 juni ben ik onderdeel van het afstuderen van Alicja Ignaczak, in haar werk inSENSE, tijdens de eindexamenexpositie van de Minerva, dus Energieweg 10, 9743 AN Groningen van 13:30 – 14:00.

Ps 23 June I am part of Alicja Ignaczak’s graduation, in her work in SENSE, during the Minerva graduation exhibition, so Energieweg 10, 9743 AN Groningen from 13:30 – 14:00.

Older news:

Great videos to be found at Commonfare.net with people talking about commoning, sharing, making etc in the context of the fleemarket in Egberts Lent where the TAIR residence attended as pancake station:

Ouder nieuws:

Na tien jaar is het tijd voor de verkoop van de PAIR, zie ook de advertentie.

DE PAIR, Vraagprijs: 7000,- (ex btw)

Voor meer informatie zie: http://www.landscapelabs.nl/portfolio/pair-te-koop-pair-for-sale/

2018

Ik nodig je uit en kijk ernaar uit je te zien. In deze e-mail vertel ik over evenementen in de komende weken waar we kunnen delen, loslaten, verkopen en/of ervaren. Ik ben geen marketeer of advertentieaanbieder ben, dus sommige teksten kunnen verwarrend of onduidelijk zijn. Het belangrijkste zijn volgens mij de mensen, data, tijden en locaties:

I invite you and look forward to see you. In this e-mail I tell of the things in the next weeks that we can share, let go off, sell and/or experience. I am not a marketeer or a ad-salesman therefore some texts might be confusing or unclear to you. I think most important are the dates, times, co-operators and locations:

 – 2 december, 14.00 uur, ‘We hebben allemaal iets te begraven’, door Lola Diaz Cantoni, locatie: PAIR (https://goo.gl/maps/WBRMJuj9N4B2) / 2nd of December, 14.00, ‘We all have something to bury’, by Lola Diaz Cantoni, location: PAIR (https://goo.gl/maps/WBRMJuj9N4B2)

Ik (www.loladiazcantoni.com) ben verheugd u uit te nodigen voor de tweede editie van ‘We all have something to bury’. Wat begon als een eenvoudige actie in Argentinië in oktober 2017, ontwikkelde zich tot wat nu een jaarlijkse actie en ontmoeting is bij PAIR (http://www.landscapelabs.nl). Deze keer zullen we ook rekenen op de geweldige aanwezigheid van Hannegijs Jonker (hannegijs.nl), de huidige kunstenaar in residentie bij PAIR. Er is een beperkt aantal schoppen beschikbaar voor mensen om te gebruiken, daarom …. (klik hier om door te lezen).

I (www.loladiazcantoni.com) am excited to invite you to the second edition of We all have something to bury. What started as a simple action in Argentina back in October of 2017, developed into what is now a yearly action and encounter at PAIR (http://www.landscapelabs.nl). This time we will also count with the wonderful presence of Hannegijs Jonker (hannegijs.nl), current artist in residence at PAIR. There will be a limited number of shovels available for people to use, therefore…. (to continu reading click here).

Gratis toegang. Om het Facebook-evenement te bekijken, klik HIER! / Free entry. To check the Facebook event, click HERE!

– 8-9 december, 9.00-17.00, Vlooienmarkt, concert en Commonfare, door Arie Mulder, Leonie Dijkema, Eva Eggens, mijzelf en anderen met op het podium: Esther de Jong, locatie: Egbert’s Lent (https://goo.gl/maps/hytVvyUnFjD2) / 8-9 December, 9.00-17.00, Fleemarket, Concert and Commonfare, by Arie Mulder, Leonie Dijkema, Eva Eggens, me and on stage: Esther de Jong, location: Egbert’s Lent (https://goo.gl/maps/hytVvyUnFjD2)

Hier kun je samenwerken, geld besparen, pannenkoeken bakken en naar muziek luisteren? Samen met de beheerders van Egberts Lent organiseer ik een rommelmarkt die net iets meer wil zijn dan alleen maar een manier om wat geld te verdienen. Ik zie het als een kans om te delen, te praten over wat we gemeenschappelijk hebben en naar wat muziek te luisteren en daarom hebben we speciale gasten uitgenodigd die de rommelmarkt op de voormalige overslagplaats Egberts Lent net iets meer een plek maken om samen te werken. Breng contant geld mee en rij er samen naar toe, voel je vrij om te vragen hoe je er moet komen, want Egberts Lent ligt niet dicht bij een bushalte!

How to co-operate, make some money, bake a pancake and listen to some music? Together with the keyholders of Egberts Lent I organise a fleemarket that wants to be just a bit more then just a way to make some money. I see it as the opportunity to share, talk about what we hold in common and listen to some music and therefore we have invited special guests that will make the fleemarket at the former transshipment place Egberts Lent just a little bit more a place of co-operation. Please bring cash and share a ride, feel free to ask how to get there as Egberts Lent is not close to a busstop!

Programma: zaterdag 8 decemeber 10.00 uur fleemarket open, 13.00 concert door Esther de Jong, 9.00-17.00 drankjes en pannenkoeken, zondag 9 december 10.00 uur avondmarkt open op zondag, 13.00 Commonfare.net met bordspel, zondag 17.00 uur drankjes en records (die we niet hebben verkocht) / 

Program: saterday 8th of December 10.00 fleemarket open, 13.00 concert by Esther de Jong, 9.00-17.00 drinks and pancakes, sunday 9th of December 10.00 fleemarket open, 13.00 Commonfare.net with boardgame, Sunday 17.00 drinks and records (that we didn’t sell)

Om meer te weten te komen over Esther de Jong, klik hier!!  / Want to know more about Esther de Jong, click here!! 

In het kort staat Commonfare voor Onvoorwaardelijk basisinkomen, Beheer van zowel gewone goederen als Commonwealth, Alternatieve deeleconomie en een Gemeenschappelijke munt. Zondagmiddag komen ze vertellen over al deze onderwerpen en wij hopen van harte dat jullie langskomen, de discussie aangaan, vragen stellen en meedoen. / More info on Commonfare,click here

En als je wilt weten wat er allemaal te koop is, check het facebookevenement hier of kijk hier: Sale pictures here!!!!

Extra: Dit is Nu is er weer!

Er zijn weer meerdere momenten waar Jantine Wijnja je voor uitnodigt. Na eerste presentaties in Nijmegen op het Wintertuinfestival afgelopen weekend ook nieuw werk in Groningen, in het Grand Theatre, in december en januari. Verwacht van Jantine daarnaast begin 2019 nieuws over de ziel van het nieuws, het beslislab en de voors en tegens van wij-gevoel. Zie hier de nieuwsbrief.

Old news:

#GOING NOMAD, 22 Juli t/m 9 September 2018, in en rond het Glazen Huis, Amstelpark

(Curatoren: Holger Nickisch en Alice Smits)

Zorgboeren

Met Dominee Perk buiten de perken gaat Henry Alles een archeologisch onderzoek1 naar de resten van Floriades, wereldtuinbouwtentoonstellingen, die zijn/worden gehouden in de periode 1972-2022. Met uiteraard de resten van de Floriade van 1972 in het Amstelpark als vertrekpunt. Maar wat zijn die resten dan? Ter inspiratie word tevens gekeken naar de beroemde Sonsbeek tentoonstelling uit 1971 met de titel ‘Buiten de perken’, waarbij de tentoonstelling zich over het gehele land uitspreidde en naar zogenaamde Floralia, een 19de eeuwse vorm van beschaving van het gewone volk door contact met huiskamerplanten te stimuleren, een gebruik dat tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw populair bleef. Een voorname rol in de introductie van de Floralia is gespeeld door Dominee Perk2 uit Amsterdam. En vandaar de titel Dominee Perk buiten de perken.

Final Presentation I-land by Henry Alles at ArtEZ, 15th of June 2018: I-land is an operatic performance making use of the language of theatre but also looking at the tools of other disciplines, like archaeology and crime-scene investigation. I-land is a performance in which ten artefacts are shown that I have found on this site while doing research. These elements can be called evidence if we would agree that it is a crime scene, or artefacts if we spoke of an arch
aeological excavation; they certainly are properties of this theatre performance. I have chosen to use the word artefact as the common word, and these artefacts can be objects, people and events. The artefacts that I will present are histories, people, deaths, politics, ecology, emotions, an opera and a resolution. But as in any crime-scene, or an archaeological excavation and in this theatrical telling of a story the artefacts are not all complete and present, you will be left to decide what happened or happens. 

Van 28-4 t/m 27-5 presenteert SIGN ism. Landscape Labs in de PAIR op ‘t Suikerunie terrein: Florent Poussineau, culinair kunstenaar, gestudeerd o.a aan School of Fine Arts & Formation Superieure en Design & Culinaire, ESAD Reims / From 28 April- 27 May SIGN presents in collaboration with Landscape Labs in the PAIR on the Sugarfactory area; Florent Poussineau culinary artist, studied a.o. at School of Fine Arts & Formation Superieure en Design & Culinaire, ESAD Reims.

Voor de komende tijd staat het volgende nog op het programma /For the coming months, the following program:

  • June, final presentation Henry Alles at ArtEZ, at the end of the master of theatre practices.
  • Juli, ‘Een Archeologie van de nieuwste geschiedenis’ (50 jaar Floriades tussen 1972 en 2022.) / July, An Archaeology of the most recent history (50 years of Floriades between 1972 and 2022)

20 April- 1 may, Hans VIsser took the new Scorographer In Residence to Sicily to co-operate in the Transformatorio 2018. Have a look here for more information.

19 april, Lezing Henry Alles bij Vrijdag (Groningen),  Onder de titel Gemengd Bedrijf vertelde ik niet alleen over mijn werk en werkwijze, maar ook over mijn referenties en inspiratiebronnen. /April 19, Lecture Henry Alles at Vrijdag (Groningen), in the lecture I told about my work and how I work and get inspired.

Van 16 tm 18 april 2018 was ik te gast bij de Garage CAMP van Timelab over mobiele residencies. Meer info kun je nog vinden op de website van Timelab. Ik was te gast als ervarings-deskundige en heb veel kunnen vertellen over de TAIR en de PAIR.
We spraken en werkten aan het idee om op 6,5 m2 te leven en te werken. Zoals Pia Gruter er momenteel aan werkt (zie hier) en de TAIR natuurlijk al een tijdje doet. Pia Gruter begeleidde een 4-daagse workshop met brainstorming, schetsen, bouwen, testen en ontwerpen. Van meubels tot energie, circulaire systemen of andere, er was veel ruimte voor proberen en spelen met ideeën en uittesten van concepten voor leven en werken op kleine oppervlaktes.  We werkten aan verschillende proefopstellingen/prototypes rond de thema’s ENERGY, STORAGE, WASTE, WATER.

img_8344
img_8426

12-26 april, Linda Molenaar is doing research on birds and feathers (using the TAIR as a bird watch cabon), location: Usquert in the Province of Groningen. 

2 February: Hans Visser is working in the PAIR residence. Have a look at what is he doing here.

2017

27 December: A link to the video of ‘WE ALL HAVE SOMETHING TO BURY’, a performance by Lola Diaz Cantone. is to be found HERE.

18 November 2017: ‘WE ALL HAVE SOMETHING TO BURY’, een performance van Lola Diaz Cantoni. Een gebeurtenis waarbij je brengt en achterlaat. Vele werk doet meestal het tegenovergestelde en daarom ook ben ik heel blij met dit eenvoudige concept van Lola. En haar gastvrijheid zal er zeker voor zorgen dat we ons niet alleen gaan voelen.

‘WE ALL HAVE SOMETHING TO BURY’, a performance by Lola Diaz Cantone. An event in which you leave behind and let go. Often work at the PAIR is trying to find, get and take to use for a art work. In this performance it is the other way around, which makes it great in it’s simplicity and I am happy for that. Lola’s hospitality will certainly take care that we will not feel alone.

24 augustus:

Richtje Reinsma schreef een uitgebreid artikel over Nederland Nu voor De Groene Amsterdammer en dat komt er komende week in. Vanaf donderdag in de boekhandel! zie de link: https://www.groene.nl/artikel/andermans-wij

24 juni, 7 juli en 22 augustus: Jantine Wijnja over het prachtige Dit is Nu project, in Arnhem, Amsterdam en Groningen.  Vorig jaar heeft Jantine Wijnja een prachtige reis door Nederland gemaakt met de TAIR. De Tiny artist in residence van Landscape Labs. Dat heeft een prachtig boek opgeleverd.

HOE KOM IK AAN HET BOEK? 

Nederland Nu is er! Nederland Nu is vanaf nu bestelbaar via WintertuinEn vanaf eind deze week ook bij je eigen boekhandel. ISBN: 978-90-79571-49-9 Uitvoering: Paperback met digitale component. Aantal pagina’s: 144.

Prijs: € 17,-

Maar het is natuurlijk het allerleukst als je’m komt halen in Arnhem, Amsterdam of Groningen.

24 juni : Tijdens festival Nieuwe Types is er Het officiële eerste verschijningsmoment van het boek ‘Nederland Nu’ en dat wordt gemarkeerd met een bijzonder halfuur. Met bijdragen van dichter des vaderlands Ester Naomi Perquin, tapdanser Peter Kuit, actrice Ruta van Hoof en impactproducent Noortje Kessels.

Waar: festivalavond Nieuwe Types. Theater aan de de Rijn, Rijnstraat 42, Arnhem.
Wanneer: 24 juni. Het festivalprogramma begint om 20:00
Meer informatie en kaartjes.

7 juli: Op 7 juli om 16:00 wordt Dit is Nu gepresenteerd bij M4 gastatelier. De TAIR, de mobiele artist-in-residence waarmee Jantine vorig jaar op pad was, is er bij: dit is je kans om’m heel even uit te proberen. Met muzikant Jan Klug, wildplukdrankjes van de Bloesembar, een bijdrage van ondergetekende en met een groepsperformance om tijdelijk ons ‘wij’ mee te vergroten. Leuk als je erbij bent!
Waar: M4 gastatelier, Da Costakade 158, Amsterdam.
Wanneer: vrijdag 7 juli om 16:00.  (foto: Jantine Wijnja)
22 augustus: En dus op de NOORDERZON te GRONINGEN. Literaturia verzorgt het literatuurprogramma op theaterfestival Noorderzon en heeft Dit is Nu uitgenodigd om vier korte programma’s te brengen op basis van Nederland Nu. Er zijn vier thema’s gekozen en elk programma is anders. Met tapdanser Peter Kuit, muzikant Jan Klug en impactproducent Noortje Kessels.
Waar: Noorderzon Festival, Literaturia container. Noorderplantsoen, Groningen.
Wanneer: dinsdag 22 augustus om 19:00, 20:00, 21:00 en 22:00
meer informatie: Festivalpagina Noorderzon

Dit is Nu en Nederland Nu zijn ontwikkeld in samenwerking met Literair Productiehuis WintertuinLandscape Labs – platform voor onderzoek naar de relatie tussen mens en landschap, en vormgevingsbureau Catalogtree. Project en publicatie worden mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Letterenfonds, het Mondriaan Fonds, het AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst) en Stichting Stokroos.

Nog tm 17 juni, de laatste week van De Onkruidenier en toch ook een vervolg in augustus: De Onkruidenier heeft van begin april tot afgelopen week het Suikerunie terrein onderzocht op haar smaak en vond behalve heerlijk onkruid soms een nare bijsmaak, als buitenstaanders hebben ze het allemaal omarmd en er drank van gemaakt. Het beloofde Suikerunie-menu, dat ze wilden maken, is vervangen door een bijna letterlijke fabriek van mensen, cooperatie, inzichten en een natuur die zich niet laat intomen. De Smaak van het Suikerunie terrein werd een Verruigingsfabriek.

Het is allemaal te zien in de binnenstad van Groningen, tm 17 juni bij SIGN, Winschoterkade 10, 9711 EA Groningen. Open di t/m za: 12.00-17.00 uur & zo: 14.00-17.00 uur .

De Onkruidenier, PAIR ism SIGN en Mondriaanfonds

Het hele project is georganiseerd door PAIR/Landscape Labs & SIGN maar het harde werken is toch echt gedaan door De Onkruidenier. Mede met dank aan: Kunstraad Groningen, Mondriaan Fonds. (foto’s: Chico Bolt). In augustus zien we ze terug op de Noorderzon. Want De Onkruidenier is uitgenodigd door Platform GRAS om rondleidingen te geven. Dit worden vast prachtige vervolgen op de expedities van de afgelopen twee maanden.

Er gebeurt nog meer!:  De economie trekt aan, het suikerunieterrein groeit en er staat veel te gebeuren. Geheel tegen de verwachtingen in dan ook, het volgende gevonden in De Groene Amsterdammer: (https://www.groene.nl/artikel/er-gaat-niets-boven-groningen

De komende zomer start de actie: Alles moet weg!! Daarover later meer. Het zal in ieder geval plaatsvinden op het voormalig suikerunie terrein.

7 mei 2017:  Op het suikerunieterrein in Groningen omarmen we de verruiging.  We omarmen de verruiging zoals een invasieve exoot zich ook maar probeert te wortelen in een omgeving die hem niet lief is. Ruigte, water, gist en suiker voegen we samen om de verruiging voor een paar dagen te laten vergisten.

Op 7 mei ontkurken we de gebottelde ruigte tijdens de eerste expeditie op het suikerunieterrein.

#PAIR #SIGN #Suikerunieterrein #Mondriaanfonds #expeditie #7mei

img_5738_1215

7th of May 2017: We embrace the disorderly developments of the ‘suikerunie’ terrain. We embrace as if we are invasive exotics that have to root in the wrong place. Disorder, water, yeast and sugar brought together to ferment a couple of days. And on the 7th day of May we will uncork it during the first public expedition. Feel invited en be welcome!

17 maart / 17th of March: Het project ‘De smaak van het Suikerunie terrein’ van De Onkruidenier wordt mede mogelijk gemaakt door  / ‘The Taste of the Suikerunie terrain’ by De Onkruidenier is supported by:

logo-downloads-nl-web-zwart
logo-kunstraad_rgb-1
logo-vergunning-verleend
dsc03834

4 Januari:  De Onkruidenier op Tournee, april & mei 2017 – Suikerunie terrein Groningen. I.s.m. PAIR Landscape Labs, Sign+ en Mondriaanfonds. Vanaf het voorjaar van 2017 gaat de Onkruidenier op Tournee door Nederland. In april en mei reist de Onkruidenier naar het noorden van het land, naar het voormalige terrein van de Suikerunie. Gedurende een residentie bij PAIR Landscape Labs, wil de Onkruidenier het plantendistrict van de industrie centraal stellen. Welke vegetatie groeide er voorheen op het terrein van de Suikerunie toen het nog in gebruik was? Waar bestaat de biodiversiteit momenteel uit? Welk verhaal vertelt de transformatie van de plantensamenstelling over dit stedelijke landschap? En kun je deze transformatie proeven?

Gedurende de werkperiode in Groningen zal de Onkruidenier zich richten op het ontwikkelen van een nieuw narratief over de smaak van het Suikerunie terrein. Om het nieuwe verhaal te vertellen, creëert de Onkruidenier een smakenpalet die leidt tot het Suikerunie-Menu. Het artistieke onderzoek wordt afgesloten met een publieke expeditie op 27 mei in de vorm van een expeditie en proeverij. In april en mei is de Onkruidenier op het terrein aan de slag en deelt zijn bevindingen via www.facebook.com/tournee2017/ en via www.onkruidenier.nl

2016

student-henry_1056

11th of October: since september I am a student at the Master of Theatre Practices at the Artez in Arnhem (NL). Here I will focus on my research question for the next two years. And combine this study with working in the field on different projects. The residencies will be on and of available to others but the main focus will be on the research. 

kwartetPAIR

8 augustus: Oproep aan kunstenaars!!  Hierbij deel ik je mee dat de PAIR samen met SIGN in de nieuwe ronde zit voor de Tijdelijke Binnenlandateliers voor kunstenaars van het Mondriaan Fonds. Dus ga snel naar deze website om meer te weten te komen over hoe jij te gast kunt zijn in de PAIR in 2017. En dat misschien jij een mooie presentatie mag maken in SIGN of juist ergens buiten.

IMG_3277_1029

Intussen staat de TAIR ook niet stil. De maand juni stond in het teken van Jantine Wijnja haar project DIT IS NU. Jantine liet een prachtig boek achter in de Landschapsbibliotheek, te weten RAAS van Michelle Brouwer.

IMG_20160703_134321

De komende maand komt Sherry Aliberti naar de TAIR en gaat een boek maken over haar eigen werk. Uiteraard trekt ze er ook nog uit met de TAIR. Het gerucht is dat ze de gehele Hondsrug wil zien, dan wil afzakken naar Overijssel om te eindigen in Arnhem bij Buitenplaats Koningsweg.

Tussendoor hou ik, Henry Alles, me nog even bezig met iets bijzonders. Klik hier.

Ps het PAIR Binnenland Atelier project in 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan fonds.

18 juni 2016: 

18juniscreenshot

Zaterdag 18 juni nodigde Stadsambassade Groningen alle actieve en geinteresseerde stadjers uit voor een ontdekkingsreis in de eigen stad. Met o.a. een Meet up in The Big Building, masterclass van Maartje ter Veen, open tuinen en theater door Henry J Alles en een stadsexpeditie.

Henry J Alles, verkleed als nar, hield een performatieve lezing over Europa, Groningen, Suikerfabriek en de ruimtelijke ordening van ruimte. De lezing eindigde in een protestactie door idereen die er bij was tegen en voor van alles onder het motto “het is niet mijn verantwoordelijkheid”.

IMG_3153_1005
IMG_3169_1008

MEER WETEN OVER NETWERK STADSAMBASSADES: Stadsambassade Groningen is onderdeel van #nieuwnederland (zie:https://stedenintransitie.nl/), een open netwerk waarin meer dan 30 steden in Nederland m et elkaar zijn verbonden. Met Pakhuis de Zwijger, als brandpunt in Amsterdam, delen stadmakers hun kennis, kunde en enthousiasme op het gebied van voedsel, stadslandbouw, energie, duurzame (zelf)bouw, stadsontwikkeling, tijdelijk (her)gebruik, sociale ondernemen, lokaal geld, circulaire economie, (on)gelijkheid, enzovoort. 

YESEYECANDY!

11 juni:  Videoclip maken met

IMG_2951_989
DSCN3976_984

Drie bandleden, drie jongeren van het Hoendiephuis: Kirsten , Hassan en Yessine. En drie begeleiders: Ingrid Lodewegen van de Rijdende Popschool en de twee kunstenaars Erik Alkema en Henry Alles. Opdracht was om een videoclip te maken in 1 dag. Samenvatting: dat is gelukt!! Met heel veel plezier hebben we gewerkt aan inhoud, decor, filmbeelden, scene’s, noem maar op. Tussendoor kregen we lunch en diner. Aan het eind van de dag tijdens het concert moesten er nog wat opnamen worden gemaakt, we sloten dan ook af met flinke publieksparticipatie. Mannen in kartonnen jurken dansten op de muziek van The Map, Erik bediende de camera en de rest hield zich bezig met het verplaatsen van decorstukken door de zaal. Samenvatting: topdag!

17 mei 2016:

Landscape Labs is een platform voor artistiek onderzoek en daarom presenteert Landscape Labs met trots de samenwerking met het project DIT IS NU van Jantine Wijnja. Ook allemaal te volgen op de speciaal hiervoor ontwikkelde website: DITISNU.NL

DIT IS NU: Een tour en een vijfjarenplan 

Schermafbeelding 2016-05-17 om 12.02.50

Wat voor bijeenkomst is typisch Nederland Nu? Wie of wat is onzichtbaar? Wat is de hedendaagse Nederlandse variant op het Wilde Westen?

Deze en andere vragen legt Jantine gedurende heel juni voor aan iedereen die ze tegen komt. Tijdens een tour van een maand waarin ze met een zelfvoorzienende mobiele woon- en werkplaats, de T.A.I.R, door Nederland reis. De antwoorden die ze krijgt tijdens deze tour bepalen waar ze de komende vijf jaar haar tijd aan ga besteden. Want op basis van de aangedragen locaties, organisaties en ontwikkelingen richt ik de komende jaren een tiental werkperiodes op locatie in.

DIT IS NU trekhaak1 met logos1_961

Tijdens de tour kun je Dit is Nu en de TAIR volgen via deze nieuwsbrief, de website, en Facebook. Op ‘Dit is Nu. Waar is de TAIR?’ kun je steeds zien waar de TAIR en ik ons bevinden.

Partners
Partners van Dit is Nu zijn Literair Productiehuis Wintertuin en Landscape Labs, platform voor onderzoek naar de relatie tussen mens en landschap. De publicaties worden gerealiseerd met en vormgegeven door het bureauCatalogtree.

17th of May 2016: 

Landscape Labs is a platform for artistic research and therefore we proudly present the cooperation with THIS IS NOW by the Dutch artist Jantine Wijnja

This is Now – a tour and a five-year project…

For all of June Jantine will be touring The Netherlands with the T.A.I.R, a sustainable mobile living-and-working station, in order to find out what life in The Netherlands feels like for those who are here. I’ll visit immigration centres, data centres, and the most mediocre county.

What type of meeting is typical for The Netherlands today? Which new customs are arising? And where does reality change faster than the fences we put up around it?

These and other questions she will pose to everyone she meets. The responses she collects will determine what she will spend her time on in the coming years. Because based on the locations, organisations and developments brought forward she will undertake a series of residencies on location, which will each result in a book, a digital intervention and a performance. Under the header: This is Now.

Partners of This is Now are Literary Production house Wintertuin and Landscape Labs, platform for artistic research on the relation between persons and their landscape. The publications will be designed by Catalogtree. During the tour I will regularly post updates on facebook and a blog (it’s in the making). Please check again soon for more details.

This is Now is made possible with the kind support of the Dutch Foundation for Literature and the AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunst)

IMG_2423

7 mei 2016 / Heerlijk gewerkt in Diepenheim aan een pilot en de opzet van de nieuwe jongerentheatergroep KRANG aldaar

7th of May 2016: Did a great project in the city (!) of Diepenheim, we worked on the pilot and the the kick off of the new youngsters theatre group KRANG

16 april 2016 : Guerilla Poezie: samen met Kasper Peters heb ik daar mooi werk gerealiseerd samen met een groep jongeren. Poezieplaatsnaamborden: woorden, plaatsen en emoties komen samen op borden die op verschillende plaatsen in het dorp opduiken en weer verdwijnen. 21 mei is de eindpresentatie.

guerilla poezie

16th of April 2016: Guerilla poetry: together with poet Kasper Peters we worked with a group of youngsters. Poetryplacenamesigns: words, places to live in and emotions come together on wooden signs that are placed in in the village of Klazienaveen. Final presentation is on the 21st of May.

April 2016: Lekker werken aan ‘Here we are’ op het voormalig suikerunie terrein/ Having fun working on ‘Here we are’ project on the former sugar factory terrain in Groningen. 

Here we are: zoektocht over voormalig suikerunie terrein naar beelden en indrukken
Here we are: zoektocht over voormalig suikerunie terrein naar beelden en indrukken

28 maart 2016 / March 28 2016:  Voor het komende jaar staat het volgende op het programma /For the coming year, the following program:

  • ‘On the road III’, De TAIR gaat in april op pad met Henry J Alles/Landscape labs / In the month of April the TAIR will hit the road with Henry J Alles.
  • ‘Dit is nu’, De TAIR gaat in juni en oktober op pad met Jantine Wijnja voor haar langlopende project ‘Dit is nu’. / In the months of June and October artist Jantine Wijnja will start her long-term project ‘This is now’.
  • ‘Here we are’, vanuit de PAIR doen we onderzoek naar de mind-, matter- en powerscape van het voormalig suikerunie terrein in Groningen, medio 2016 / researching the former sugarfactory area and looking for it’s mind-, matter- and powerscape.
  • ‘Eye Candy / Grunn Flix’, een avontuurlijk project, vanuit o.a. de PAIR, waarin d.m.v. een combinatie van theater- en televisiemaken ‘de toestand’ in Groningen gepeild gaat worden: wie wordt buitengesloten en wie past er niet bij. Een nieuw op te zetten redactie gaat samen met Erik Alkema (Stichting SEENIK) en Henry Alles het gesprek aan met langs elkaar heen levende bewoners, mei-november 2016 / a adventures project in which artists Erik Alkema and Henry J Alles work with a group of youngsters on a new theatre play – tv show.
  • SIGN (een interdisciplinair nationaal podium voor actuele, experimentele kunst met aandacht voor context) gaat een kunstenaar onderbrengen in de PAIR voor een site specific onderzoek, juni/juli 2016 / Local stage for contemporary art brings a artist to stay in the PAIR for a very site specific project.
  • ‘Off the road’, De TAIR bij Egbert’s Lent/De Laadplaats in Nieuw Annerveen, performance kunstenaar Sherry Alberti gaat werken aan een boek, juli-augustus 2016. / New York artist Sherry Alberti is going to work on her new book in the TAIR.
Schermafbeelding 2016-01-10 om 14.03.23
IMG_1387_865

10 januari 2016: Mooie nieuwtjes om het jaar mee te beginnen: De TAIR verscheen afgelopen week zomaar ineens op een bekend Amerikaan weblog in een artikel over Timmerdorp Groningen. Zie hier. Intussen zijn er meerdere plannen om de TAIR weer ‘on the road’ te gaan. En hebben we de PAIR, de grote broer van de TAIR, verplaatst van Donderen naar Groningen. De PAIR staat nu op het voormalig Suikerunie terrein. Een prachtige locatie waar we rustig werken aan een nieuwe start voor deze residence. Wij staan open voor suggesties. Verder is de gehele maand de film Uitzicht nog te zien met Henry J Alles in een bijrolletje. En een gelukkig nieuwjaar gewenst. 

Schermafbeelding 2016-01-10 om 15.18.37

10th of January 2016: Small news to start the new year: this week the TAIR appeared in a weblog article on the Huffington Post. See here. In the mean time we are making plans for new ‘on the road’ projects with the TAIR. And we moved the PAIR, the bigger Landscape Labs residence, from the village Donderen tot the city of Groningen. The PAIR is now at the former sugar factory location where we work a new start. We are open to suggestions. And the rest of the month you can see Henry J Alles in the short movie UItzicht. We wish you a happy new year.

2015

10 december 2015: Afgelopen 2, 3 en 4 december zat Esther de Jong in de TAIR. De opdracht: het gedicht van de stadsdichter van Groningen Kasper Peters op muziek zetten. Het liedje is uiteindelijk op cassette opgenomen en staat nu in de TAIR om beluisterd te worden door de volgende mensen die daar komen te verblijven. Het resultaat is ook online te beluisteren: Henry’s huis en de extended versie Henry’s huis.

10th of December 2015: From the second until the fourth Esther de Jong was guest in the TAIR. Her assignment was to compose music for the poem by Kaspers Peters. The resulting song is recorded on old fashioned tape and is now available for the next guests in the TAIR. The song is also available online:Henry’s huis en de extended versie Henry’s huis.

Schermafbeelding 2015-12-10 om 10.43.45

1 December 2015: Tijdens het Let’s Gro festival schreef Kasper Peters ook een gedicht over de TAIR. Van 2 tm 4 december gaat Esther de Jong, in de TAIR, dit gedicht op muziek zetten. Het gedicht op muziek is straks altijd te beluisteren in de TAIR.

Esther de Jong is recent afgestudeerd aan de Academie voor Popcultuur en schrijft Nederlandse liedjes met een melancholische, donkere onderlaag. Haar liedjes kenmerken zich door thema’s als eenzaamheid, verwondering en verlies. Haar teksten klinken alsof ze rechtstreeks uit een dagboek komen waardoor ze heel eerlijk en gevoelig over komen. Al eerder zette ze een gedicht op muziek, ‘de mens is een zachte machine’ van Leo Vroman.

1st of December 2015: During the Let’s Gro festival poet Kasper Peters also wrote a poem for and about the TAIR. From 2 until 4 december Esther de Jong will work on the music for this poem. The song will be available in the TAIR and become part of the Landscape Library.

Esther de Jong has graduated from the Academy for poculture and writes Dutch songs filled with melancholy. Her songs are about loneliness, wonder and loss. With text that sound like diary fragments, personal and fragile. Before she wrote music for poem ‘men is a soft machine’ of the Dutch poet Leo Vroman.

Gedicht over de TAIR van Kasper Peters:

Ik ken de wisselende aanblik
van de muren om me heen
en weet hoe ze het grijs filteren
als je maar lang genoeg kijkt

vraag me niet hoe klein ik ben
en wat er binnen me gebeurt
of ik liever langs het water
in het zicht van schepen stond

in mijn gebinte kraakt verlangen
aan mijn wanden hangt het reizen
ik schenk je dekens voor de kou
en een bed om in te slapen.

November 2015: Nieuwe website speciaal voor de TAIR sinds vandaag online. Klik HIER voor TAIR.NU
November 2015: New website especially for the TAIR online today. Please click HERE for TAIR.NU

Schermafbeelding 2015-11-17 om 13.05.44

19th of November 2015: Tijdens het Let’s Gro festival op 19, 20 & 21 november zal de TAIR (Tiny Artist in Residence) op vrijdag en zaterdag te vinden zijn op de Grote markt. “Let’s Gro is een inspiratiefestival over de toekomst van de stad Groningen”. Stadsdichter van Groningen Kasper Peters zal twee dagen verblijven in de TAIR en ter plekke gedichten schrijven over inwoners van Groningen en zijn verblijfplaats. Kasper is al vanaf 1994 te vinden op verschillende podia, van achtertuinen tot Lowlands en van nachtkroegen tot poëziefestivals in Nederland en België. Speciaal voor de TAIR schrijft Kasper een gedicht dat vervolgens achtergelaten wordt waarop een volgende tijdelijke bewoner/bewoonster (wie het is blijft nog even een geheim) speciaal hiervoor muziek gaat schrijven. Het eindresultaat is een geschenk aan de TAIR én haar toekomstige bewoners zodat ze dit kunnen beluisteren tijdens een verblijf.

Let's Gro

19th of November 2015 During the Let’s Gro festival on 19, 20 & 21 November, the TAIR (Tiny Artist in Residence) will be there on Friday and Saturday at the Grote Markt . “Lets Gro is an inspiration festival on the future of the city of Groningen.” Poet of Groningen Kasper Peters will stay two days in the TAIR and write poems about people of Groningen and their whereabouts. Kasper is an active poet since 1994 at various stages, from backyards to Lowlands and night bars to poetry festivals in the Netherlands and Belgium. Kasper will write a poem especially for the TAIR  and will leave it behind for the next temporary resident (who this is remains a secret) who will write music especially for the poems. The end result is a gift to the TAIR ánd its future residents so that they can listen to it during their stay.

22 september 2015: ik heb een mooi boek gekocht van Louise O. Fresco, bij de ramsj achter mijn huis. Blijkt er op pag. 93 een rechtstreekse verwijzing te zitten naar werk van mij. Best trots ben je dan. De verwijzing is naar een pagina in ‘Graven waar je staat’ uit 2007. Ik maak volgens haar dus in ieder geval werk die de connectie legt tussen kunst en wetenschap. Lees dus ‘Kruisbestuiving, over kennis, kunst en het leven’, Louise O.Fresco, pag 93, Prometheus.Bert Bakker, 2014, isbn 978-90-3514251-0

22nd of September 2015: I just bought a beautiful book written by Louise O.Fresco, on sale near my house. On page 93, quit to my surprise, she writes about that I make the connection between art en science by distributing seed for a DIY method. It makes me rather proud. The reverence she makes is to a book published by the PeerGrouP in 2007. (isbn 978-90-3514251-0)

1 September 2015: ON THE ROAD. Landscape labs en de TAIR gaan op pad. Een nieuwe reis begint. We gaan op weg. De uitkomst is ongewis. Maar onderweg wordt het vast duidelijker. Dinsdag 2 september vertrekt de TAIR richting Vlieland voor Welcome to the waterbubble op Into the great white open. En we keren 7 september terug naar de vaste wal en gaan dan naar De Oerfloed, de leertuin van de Leerschool Permacultuur Friesland. Vanaf daar is het nog niet helemaal duidelijk hoe en waar de reis naar toe gaat. Op het verlanglijstje staan: Blokhuispoort te Leeuwarden, 15 jaar Kunsthuis Syb te Beetsterzwaag, Een aardappelwestern in Den Andel, Erica, Arnhem, Den Haag….

1st of September 2015. ON THE ROAD. Landscape labs and the TAIR or on the move. A new journey begins. We are going on the road. The final destination is not known to us. But along the way things will get clearer. Tuesday the 2nd of september we travel to the island of Vlieland for Welcome to the waterbubble on the  Into the great white open festival. And return on the 7th to Harlingen to drive toDe Oerfloed, school for perma culture, near Leeuwarden. From there it is uncertain where and how we are traveling. The wishlist contains: Blokhuispoort in Leeuwarden, attending 15 jaar Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag, seeing a show in Den Andel, Erica, Arnhem, Den Haag….

website waterbubble

26 augustus 2015: Sneller kan haast niet, de eerste kunstenaar die reageert op de Transartists pagina door het sturen van een anzichtkaart met een verzoek om verblijf in ruil voor een boek.

26th of august 2015: It could not have been quicker I think, the first artist to respons on the Transartists page send in a postcard with a request to stay in exchange for a book.

DSCN3395_603

18 augustus 2015: Transartists vermeld de TAIR op haar website. De TAIR is nu echt een Tiny Residence en kan geboekt worden in ruil voor een boek, een film of een workshop. Zie hier de link. De eerste locatie voor de TAIR is Egbert’s Lent, een prachtige historische boerderij in de Veenkolonien. Deze boerderij is tevens de artistieke broedplek De Laadplaats.

18th of august 2015: Transartists organisation puts the TAIR residence in her program. The TAIR is there and can be booked in exchange for a book, a film or a workshop. See the link here. The first location for the TAIR is Egebert’s Lent, a historical farm in the former peat colonies. The farm is the artistic nest for De Laadplaats.

Schermafbeelding 2015-08-18 om 10.51.27

10-15 augustus 2015: Tiny Artist-In-Residence staat week lang bij Timmerdorp Groningen. Als onderdak voor HJA die een week lang meehelpt. Het zonnepaneel doet het uitstekend en de nonolet zit heerlijk. Wel veel vliegjes ‘snachts.

10th until 15th of august 2015: TAIR is at the Timmerdorp Groningen. As a shelter for HJA who is helping out there all week. The solar panel functions beautifully and the flush water free toilet is comfortable. 

website timmerdorp journaal

5 augustus 2015: website Landscape labs online! Met dank aan Marlies Molema. De website heeft nieuws en informatie over o.a. de nieuwe Tiny Artist-In-Residence. Mocht je aanvullingen hebben of suggesties hebben voor verbeteringen, of anderszins iets met ons willen delen mail dan met henry@landscapelabs.nl.

5th of august 2015: website Landscape labs is online! With the help of Marlies Molema. The website brings news and developments around TAIR and other projects. For contributions or suggestions, improvements and other info please mail henry@landscapelabs.nl.

website ll homepage