A Little Odyssey (van Groningen naar Argos)

Steun ons met een euro per kilometer via Stichting Proef me, account: NL61INGB0395792096/ Support us with one euro per kilometer by transferring money to Stichting Proef me, account: NL61INGB0395792096

or for international payments you can also use the information at the bottom of this page.

Lieve lezer,/ Dear reader,
Deze oproep gaat over hoe Stichting Proef me met de TAIR (tiny artist in residence) een reis wil ondernemen naar Griekenland en hoe wij dit hopen te cofinancieren. Hier in Nederland zit het werk van de TAIR er op. Na bijna tien jaar op tientallen plekken te hebben gefunctioneerd, eerst als decor en toen als werkplaats en studiehuis, kwam door de pandemie het echte werk tot stilstand om daarna nog even terug te komen als lolly-producerend proefstation. Nu wacht er een nieuwe uitdaging als werkplaats voor makers in Griekenland waarbij er gewerkt gaat worden aan de kweek van paddenstoelen en andere voedselproductie en -verwerking. De TAIR wordt FAIR (Fungi Artist in Residence). / This shout out to you is about how the Proef me Foundation wants to undertake a trip to Greece with the TAIR (tiny artist in residence) and how we hope to co-finance this. After having functioned in dozens of places for almost ten years, first as a stage and then as a workshop and house, due to the pandemic the real work with the TAIR came came to a standstill, only to return briefly as a Lollipop Station. Now a new challenge awaits as a workshop for artists in Greece, working on mushroom cultivation and other food production and processing. The TAIR becomes FAIR (Fungi Artist in Residence).

Marike and Clara at their farmhouse

Marike Splinter (Stichting Proef me en mede-samensteller Lees me) en Clara Villain (vertaler Grieks-Frans), woonachtig bij Argos zijn dan inmiddels begonnen aan de cursus The Fungi Regeneration Lab. Want dat is de bedoeling: co-creatie en regeneratie in een niet-competitieve omgeving waar voedsel op permacultuur-basis groeit. Met deze kleine odyssee (2014-2023) ga ik, Henry Alles, dus een werkplaats ver weg  brengen en ik neem kostuums en kookgerei mee voor onderweg om nieuwe Maalplaatsen te ontdekken./ Marike Splinter (Stichting Proef me and co-creator Read me) and Clara Villain (Greek-French translator), living near Argos, are invited to The Fungi Regeneration Lab. And their intention is: co-creation and regeneration in a non-competitive environment where food grows on a permaculture basis. With this little odyssey (2014-2023) I, Henry Alles, am going to take the TAIR far away and I will take costumes and cooking utensils with me for the journey to discover Meal Spots along the way.

Om de reis te realiseren hebben we jouw hulp nodig en vragen wij je dus om financiële ondersteuning en eventuele suggesties voor onderweg. Zie de link verderop deze pagina! Ja dit is een do-it-yourself crowdfund, noem het gerust liefde voor een mooie werkplek en het mogelijk maken van een reis. Zie het als fijne subsidie voor een mooi kunstproject. We schatten de kosten in op zeker 3000 euro. Dat is dus ongeveer een euro per kilometer als we de terugreis niet meerekenen. Dus ondersteun ons met een duwtje van 1 kilometer (1 euro) of help ons door een hele gebied met 100 kilometer steun. Om het non-profit karakter van de reis te bekrachtigen loopt de steun via Stichting Proef me./ To finance the trip we need your help and we therefore ask you for support and suggestions along the way. Please, see the link below! Yes, this is a DIY crowdfund and please call it our love for a beautiful workplace and making this trip possible. Consider it a nice way to support an art project. We estimate the costs to be at least 3,000 euros, which comes down to one euro per kilometer (if we do not include the return journey). Support us with a little push of 1 kilometer (1 euro) or help us through an entire region with 100 kilometers of support. To reinforce the non-profit nature of the trip the administration is provided through the Proef me Foundation.

Steun ons met een euro per kilometer via Stichting Proef me, account: NL61INGB0395792096/ Support us with one euro per kilometer by transferring money to Stichting Proef me, account: NL61INGB0395792096

Naast deze financiële hulp zoek ik natuurlijk ook suggesties voor onderweg. Onder de noemer ‘In the future future there will be love’ sprak ik de afgelopen acht maanden met andere makers over wat ons bezig houdt en ook over wat er misschien mogelijk zou zijn of wat er nog gemaakt mag worden. Dit leidde to het idee van de ‘Maalplaats’; tijdelijke plekken voor eetrituelen en voorspellingen. Nu wil ik onderweg natuurlijk Maalplaatsen doen. Maar waar en met wie? Suggesties? De wonderpan, maskers en kostuum gaan natuurlijk mee! / In addition to this financial help, I am of course also looking for suggestions for along the way. In the past eight months under the heading ‘In the future there will be love’ I have spoken with other artists about what keeps us busy and also about what might be possible or what can still be made. This led to the idea of the ‘Meal Spot’; temporary places for food rituals and predictions. Now I obviously want to do ‘Meal Spots’ along the way. But where and with whom? Suggestions? The wonder pan, masks and costume will of course come along!

Met jouw steun en suggesties levert de reis vast genoeg ruis op voor minstens een boek of een voorstelling. En natuurlijk zal er in de toekomst liefde zijn en zal iemand weer nieuw werk maken vanuit de FAIR (dan voorheen TAIR en PROEFSTATION) straks in Griekenland maar dat is nu nog toekomstmuziek./ With your support and ideas the journey will certainly provide enough noise for at least a book or a performance. And of course there will be love in the future and someone will make new work from the FAIR (previously TAIR) in Greece, but that is still in the future.

Stuur je suggesties en vragen naar proefme[at]landscapelabs.nl. We zoeken nog een auto! Alvast heel veel dank voor je hulp en interesse./ And do send your suggestions and questions to proefme[at]landscapelabs.nl. We are still looking for a suitable car! Many thanks in advance for your help and interest.

Henry Alles, namens Stichting Proef me / on behalf of the Proef me Foundation

PS Deel dit bericht gerust met anderen waarvan jezelf vind die geïnteresseerd zou kunnen zijn om ons te steunen. Het vertrek is gepland voor 15 oktober, en onderweg blijft de oproep gewoon geldig. / PS Feel free to share this message with others you think might be interested in supporting us. The departure is scheduled for October 15th, and the call remains valid along the way.

In praktische zin wordt dit plan ondersteund door een aantal partners voor de technische voorbereiding waaronder locatietheatermakers Prins te Paard./ In practical terms, this plan is supported by a number of partners for the technical preparation, including theatergroup Prins te Paard.

Steun ons met een euro per kilometer via Stichting Proef me, account: NL61INGB0395792096/ Support us with one euro per kilometer by transferring money to Stichting Proef me, account: NL61INGB0395792096

or fill in the form below (but they will charge a high percentage costs)